Kuvvet, Klasik Fizikte en temel kavramlardan biridir. Dinamiğin temel ilkesi olarak tanımlanan F=m.a eşitliği mekanikteki bütün konuları kapsar. Kuvvet hız değişikliği yapar, hız değişikliği de bizi ivme kavramına götürür. İvme ve hız değişikliği ise enerji değişimini ortaya koyar ki iş kavramı karşımıza çıkar.

Başta kan dolaşımı olmak üzere bütün enerji çevrimlerinin nedeni basınç farkıdır. Basınç ise birim yüzey alanına uygulanan kuvveti temsil eder. Elektriksel uygulamalarda, basınç farkını potansiyel farkı temsil eder ki bu kez karşımıza elektriksel kuvvetler çıkar.

Kuvvetin döndürme etkisi olan Moment kavramı, dönme hareketinde kuvvetin yerine geçer ve enerji dönüşümlerini gerçekleştirir. Böylelikle bütün tekerlekli araçların hareket mekanizmalarını kavrama olanağı doğar.

Yukarıda kısaca değinmeye çalıştığım nedenlerden ötürü Kuvvet Kavramı ve birim kütleye uygulanan İvme çok iyi öğrenilmesi gereken temel kavramlardır.

Share Button