En gizemli maddelerden biri olan kütleyi tanımak, biraz da ”Evren”i tanımaktır diye düşünüyorum. Bu nedenle kütleyi üç değişik referans çerçevesinden yorumlamak gerekir.

I) Çağdaş Fizik verilerine göre kütle, maddenin hareketli olup olmamasına göre farklılık gösterecektir. 

Işığın hızına yaklaşıldığında; maddenin kütlesi büyümeye, hareket eden maddenin hareket doğrultusundaki boyu kısalmaya ve zaman genişlemeye başlar. Einstein’e göre, enerji kütle eşdeğerliliği vardır. Bir başka deyişle; enerji yerine kütleyi kullanabileceğimiz gibi, kütlenin yerine de enerjiyi geçirebiliriz. 

Ünlü bilim adamına göre, kütle enerji eşdeğerliliği; maddenin durgun kütlesi     m ve ışığın hızı c olmak üzere, durgun kütlenin enerjisi; durgun kütlesi ile ışık hızının karesi çarpımı olacağından,


                                                         E0 =  m0  c2 


formülü ile tanımlanır.

Buna göre; maddenin kinetik enerjisini, ışık hızının karesine bölecek olursak, enerjinin kütlesi ortaya çıkacaktır. Bu demektir ki, maddenin durgun kütlesi ile hareketli kütlesi aynı değildir. Hareketli kütle; durgun kütle ile enerjinin kütlesi toplamı olacağından, hareketli kütle durgun kütleden büyüktür.

http://www.youtube.com/watch?v=hbD7zC_NUHw

II)  Kimya biliminin verilerine göre kütle; maddeyi oluşturan atomların kütle numarasıyla ilişkili bir kavramdır.

Kütle numarası, çekirdekteki proton ve nötron sayısını temsil eder. Doğal koşullarda kütle numarası değişmediğinden ve değiştirilemediği için ”Maddenin değişmeyen miktarı kütledir.” Tanımı ders kitaplarına girmiştir.

http://www.youtube.com/watch?v=j-t4qs4gxpI&feature=plcp

III)  Dinamiğin  ilkelerinden biri olan ”Eylemsizlik İlkesi” ne göre kütle, eylemsizliğin ölçüsü olarak karşımıza çıkar.

Durgun olan bir bisikleti mi harekete geçirmek daha kolaydır, yoksa durgun olan bir tren vagonunu mu? sorusunun yanıtı olarak elbette bisikleti harekete geçirmek daha kolaydır yanıtını verirsiniz. Çünkü, bisikletin vagona göre kütlesi daha küçüktür.

Durgun olan cisimlerin harekete geçirilmeleri olayı eylemsizliğin bozulması olarak tanımlandığına göre. ”Kütlesi küçük olan cismin eylemsizliğini bozmak kolay, büyük olanınkini ise zordur.” sonucu ortaya çıkar.Böylelikle, kütle ve eylemsizlik, birbirinin yerini tutan kavramlardır sonucuna ulaşırız.

http://www.youtube.com/watch?v=qjGDFwd8AT8

 

Share Button