MODERN   fizik

                                                                                                 MEHMET   AKINCI

adlı bu kitabımda; konuları ve formülleri sadeleştirmek amacıyla, matematiksel ispatlar da yaptım.

Mekanik bölümünde, Esnek çarpışmaları incelerken; Momentumun korunumu ve enerjinin korunumu yasaları denklemlerinden yararlanarak, çarpışan iki parçacığın, çarpışmadan sonraki hızları aranır. Her iki korunum yasasından hareketle çözüme gidildiğinde ise iki bilinmeyenli ikinci dereceden denklem sistemleri devreye girmektedir.

Çözüm çok uzun olduğu gibi bulunan sonuçlar da doğru olmamaktadır. Vektörler, kareleri alındığından, vektör özelliklerini kaybetmekte,  yön ortadan kalkmaktadır. Bulunan sonuç da tutarlı olmamaktadır.

Çözümleri; ikinci derece denklemlerden kurtarabilmek ve birinci dereceden bir denklemle, tek işlemle sonuç bulabilmek için, parçacıklardan birini referans çerçevesi seçerek ya da bağıl hızdan yararlanarak, hareketli sayısını bire indirgemiştim.

Sanıyorum, 1982-83 yıllarında, istediğim denklemleri oluşturabilmek için; yoğun dershane çalışması dışında kalan zamanlarımda, altı ay süreyle, sadece denklemler için uğraş vermiştim ve sonuç almıştım.Kitabımın baskısını da 1984 yılında gerçekleştirmiştim.

3,666 total views, 1 views today

Share Button