Daha küçük birimlere ayrılamayan ve rölativistik hızlarla hareket eden elektron, proton ve nötron gibi parçacıklara ”Kuantalar” denir. Maddesel kuantalarla Işık hızıyla hareket eden enerji kuantalarının (paketlerinin) davranışlarını inceleyen fiziğin dalı ”Kuantum Teorisi”ni oluşturmaktadır.

Kuantum dünyası, Klasik Fizik Yasalarının geçerli olduğu dünyamızdan çok farklı bir yapıdadır. Belirsizlik yasalarının geçerli olduğu bu dünyada olağanüstü davranışlarla karşılaşılır.

Ünlü kuramcı Bohr, “Kuantum teorisiyle şok olmayan kimse, onu anlamamıştır” der.

Gerçekten de matematiksel olarak açık bir şekilde ifade edilmesine karşın bu teorinin felsefi alanda yorumlanması ve oluşturduğu problemlerin çözümlenmesi bir hayli zor görülüyor. Kuantum teorisi bilime ve doğaya farklı bir bakış açısı getirmiştir.

Bu yenilikleri görebilmek için; kısa makaleler halinde yapacağım açıklamalarla, Klasik Fizik Yasalarından bambaşka yasaların geçerli olduğu kuantumlu anlayışın belli başlı özelliklerini ortaya koymaya çalışacağım.

Böylelikle, bana göre para tuzaklarından başka bir işe yaramayan ”Kuantumlu Yaşam Biçimi”, ”Evren Enerjisi”, ”Evrenden İste ki gelsin” türünde yayınlarla beslenen ve emek vermeden kazanmak isteyenlere yol gösterenlerin de bir ölçüde yanılgılarını ortaya koyabilmiş olacağıma inanıyorum.

Başlayalım öyleyse…

7,160 total views, 1 views today

Share Button