Kuantumlaşma nedir?

Sorumuza yanıt bulabilmek için, günlük yaşamda kullandığımız bozuk paralardan yararlanalım.  Bozuk Paralardan 1 TL yi ele alırsak; iki tane 50 kuruş, 1 tane 50 kuruş ve 5 tane 10 kuruş, 10 tane 10 kuruş … olarak parçalara bölebiliriz. 10 kuruşluk bir demir parayı; 1 tane 5 kuruş ve beş tane bir kuruş olmak üzere 6 parçaya ayırabiliriz. Nihayet elimize 1 kuruşluk bir demir para verilirse, 1 kuruşluk bu parayı daha küçük parçalara ayıramayız.

Daha küçük bozuk paraya ayrılamayan 1 kuruşluk demir paraya kuantumlaşmıştır. Deriz

Daha küçük birimlere ayrılamayan elektron, proton, nötron gibi parçacıklara kuantalar denir. Durgun elektriklenme derslerinden de bildiğimiz gibi;elektronlar kuantumlaşmış olduklarından, elektriklenmiş bir parçacığın yükü, elektronun yükünün tam katları kadar olmalıdır. Yükü 2,6 elektron yükü olan bir parçacıktan söz edilemez. Yükü 2 elektron yükü ya da 3 elektron yükü olan parçacıklardan söz edilebilir.

Atom çekirdeğinde bulunan proton ve nötronlar da kuantumlaşmış olduklarından, bir atomun kütle numarasını oluşturan proton ve nötronlar da protonun ya da nötronun tam katları biçiminde periyodik cetvelde yer alırlar.

Kuantumlaşma kavramı beraberinde ayrık ve süreksiz ya da kesikli kavramlarını da beraberinde getirmelidir.

Matematik derslerinden bilirsiniz. Sürekli ve süreksiz fonksiyonlar vardır.Sürekli fonksiyonlarda; bağımsız değişken x’e her değeri verebilir ve karşılığında, bağımlı değişken y’nin de bilinen bir değeri olur. Oysa, süreksiz ya da kesikli fonksiyonlarda, bağımsız değişkene vereceğiniz her değerin karşılığında, bağımlı değişkene bir karşılık bulamazsınız. Başka bir deyişle, ele aldığınız fonksiyon, kendisine verilen her değeri kabul etmez.

Güncel yaşamda da durum böyledir. Her genç kız ya da erkek, kendisine sunulan ya da sunulmak istenen her genci kabul etmez. Frekansının tutmadığını ya da elektrik alamadığını söyleyerek, kendisini sunan genci reddeder. Tam olmasa da, burada da süreksizlikten söz edebiliriz.

Kuantum dünyasını kavrayabilmek için; kuantumlaşma kavramını ve bize anlatabileceklerini bilmek ve sezmek zorundayız. Ayrıca; ayrık, kesikli ve süreksizlik kavramlarıyla kuantumlaşma kavramları arasındaki ilişkileride sezmak zorundayız.

Sonraki yorumlarımda bu söylediklerime açıklık getirmeye çalışacağım.

5,959 total views, 5 views today

Share Button