Kendi kitabımı satın alabileceğim hiç aklıma gelmezdi!

2011 yılında, internette gezinirken, Gitti Gidiyor Com. da; çok emek verdiğim ve geçmiş yıllarda piyasada çok satılan kitaplarımdan birini gördüm. Bir örneği bende bile bulunmayan bu kitabımı görünce, eski bir dostla karşılaşmış gibi oldum.

LİSE YETİŞTİRME

ÖSS-ÖYS

SINAVLARINA  H AZIRLANMAK İÇİN

Modern fizik

MEHMET   AKINCI

adlı bu kitabımda; konuları ve formülleri sadeleştirmek amacıyla, matematiksel ispatlar da yapmıştım.

Mekanik bölümünde, Esnek çarpışmaları incelerken; Momentumun korunumu ve enerjinin korunumu yasaları denklemlerinden yararlanarak, çarpışan iki parçacığın, çarpışmadan sonraki hızları aranır. Her iki korunum yasasından hareketle çözüme gidildiğinde ise iki bilinmeyenli ikinci dereceden denklem sistemleri devreye girmektedir.

Çözüm çok uzun olduğu gibi bulunan sonuçlar da doğru olmamaktadır. Vektörler, kareleri alındığından, vektör özelliklerini kaybetmekte,  yön ortadan kalkmaktadır. Bulunan sonuç da tutarlı olmamaktadır.

Çözümleri; ikinci derece denklemlerden kurtarabilmek ve birinci dereceden bir denklemle, tek işlemle sonuç bulabilmek için, parçacıklardan birini referans çerçevesi seçerek ya da bağıl hızdan yararlanarak, hareketli sayısını bire indirgemiştim.

Sanıyorum, 1982-83 yıllarında, istediğim denklemleri oluşturabilmek için; yoğun dersane çalışması dışında kalan zamanlarımda, altı ay süreyle, sadece denklemler için uğraş vermiştim ve sonuç almıştım.Kitabımın baskısını da 1984 yılında gerçekleştirmiştim.

Özetlemek istersem; çarpıştırmak istediğim parçacıklardan ikincisini referans çerçevesi olarak seçip, bağıl hızı bulduktan sonra, çarpışmadan sonraki hızlar için;

Birinci parçanın hızı için; kütleler farkı, kütleler toplamına bölündükten sonra bulunan sonuç bağıl hızla çarpılacak ve ikinci parçacığın hızı (işaretiyle birlikte) eklenecek.

İkinci parçacığın hızı için; kütleler farkı, kütleler toplamına bölündükten sonra bulunan sonuç bağıl hızla çarpılacak ve birinci parçacığın hızı (işaretiyle birlikte) eklenecek.

Bulduğum sonuçlar; konu anlatımlarımı kolaylaştırdığı gibi, günlük yaşamdaki örneklerle de uyum içerisindeydi.

Bilardo toplarının merkezi çarpışmaları tam esnek oldukları gibi, özdeş olduklarından, kütleleri de eşittir. Çarpışmadan sonraki hızlarını aramaya kalkarsak; bağıl hız alındıktan sonra, Kütleler farkı sıfır olacağından; kütleler farkı kütleler toplamına bölündükten sonra bağıl hızla çarpıldığında, bulunan sonuç da sıfır olacaktır. Böylelikle; özdeş cisimler, merkezi ve tam esnek çarpışmadan sonra, hızlarını değiş tokuş ederek birbirinden ayrılırlar.

Bu nedenle; durgun olan bilardo topuna, merkezden v hızıyla çarpan bilardo topu uygulamasında, hızlar değiş tokuş olacağından; çarpan top duracak ve durgun olan top v hızıyla harekete geçecektir. Böylelikle enerji ve momentum aktarılmış olacaktır.

Günlük yaşamdaki konuşmalarımızın kökeninde yukarıda anlatılan bilardo oyunu vardır.

Her bir hava molekülü, esnek ve kütleleri eşit bilardo topları gibi davranır. Istaka sopasının yerini de ses tellerimiz alır. Ses tellerinin harekete geçirdiği hava molekülleri ya da bilardo topları, kendilerine aktarılan enerji ve momentumun yanı sıra, sesimizin frekansını da dinleyicinin kulağına kadar taşır ve uyarır. Böylelikle duyma olayı gerçekleşir.

Fizik ve matematik birlikte kullanıldıklarında harika sonuçlar elde edilmektedir.

1984 te yayınlanmış olan Modern Fizik kitabımı satın almış olmam, yukarıdaki yazıyı yazmama neden oldu. Okuyan fizik öğretmeni arkadaşlarıma da belki katkısı olur diye düşünüyorum.

Tekrar haberleşmek üzere…

8,165 total views, 1 views today

Share Button