SAĞLIK VE AEROBİK 3

İşlevsizlik ve Çürüme:

İstanbul’da, Tarihi Yarımada’da birinci derece SİT alanı içerisinde bulunan Ayvansaray’daki tarihi evler atıl durumda kaldıkları için bozulma ve çürüme moduna girmişlerdi. Ev sahipleri evlerinin olduğu gibi kalmasını isterken, bağlı bulundukları yerel yönetim evlerin ve yörenin yenilenmesini istiyordu. Anlaşma sağlanamadı ve yerel yönetim, Kentsel Dönüşüm adı altında yıkım ve yenilenme ekiplerini gönderdi. Yerel yönetimin gönderdiği yıkım ve yenilenme ekibi, Ayvansaray halkında bir Travma oluşturdu. Bu oluşuma karşı çıkıldı. Yazılı ve görsel basında konuşulması sağlandı. Ayvansaray halkında oluşan travma yerel yönetimin özenli davranmasını, yapıların aslına uygun olarak yenilenmesi aşamasını sağladı.

İş makineleri, moloz ve yıkıntı taşıma araçları, balyozlar, kazma ve küreklerle işbaşı yapan ekip; eski sıvalarını, duvar kağıtlarını kazır. Taşıyıcı olmayan duvarları yıktıktan sonra, pencereleri ve sıhhi tesisatı da söker. Yıkım ve yenileme ekibi kendi işlemlerini tamamlandıktan sonra da dekoratörleri ve dekorasyon ekibini çağıracaktır. Dekoratörler ve dekorasyon ekibi de sıhhi ve elektrik tesisatçısını, marangozunu, havalandırma borularını yapacak ekibi çağırır. Tesisatlar tamamlandıktan sonra yeni pencereler ve camlar takılır, duvarlar sıvanır ve boyanır. SİT alanındaki evler yepyeni ve özel tasarlanmış bir çevre düzenlemesi içerisinde hak sahiplerine verilir.

Bu tür Kentsel Dönüşüm Uygulamalarında bozulma yenilenmeyi tetiklemiştir. Darvin Kurallarına göre evrimleşmiş ve gelişmiş olan bedenimiz de bizim için birinci derecede SİT alanı olup, korunmalı ve kollanmalıdır. Darvinci bedenimiz atıl kaldığı takdirde, bu süre içerisinde bozulma ve çürümeye başlar. Bedenimizi, bozulma ve çürümeden kurtarmanın yolu, yerel yönetimlerin Kentsel Dönüşümde uyguladıkları Uyumlu Mikro Travma yöntemidir.

Uyumlu Mikro Travma

Her kullanımdan sonra yenilenmesi gereken, bu yüzden de bakım ve onarıma ihtiyaç duyulan bedenimizin parçalarının egzersizle eskitilmesi olayına Uyumlu Mikro Travma denir.

Uyumlu Mikro Travma yöntemiyle kaslarımızın incitilmesi ve eskitilmesi, bedenimize verilen kritik bir uyarıdır. Bu uyarı bedenimize kaslarımızın bir miktar daha güçlendirilmesini söyler.Devam eden uyarı, sonraki günlerde biraz daha enerji depolamamızı, kaslarımızın içine biraz daha kılcal damar ve elektrik kabloları döşenmesi uyarısında bulunur. Ayvansaray’daki kentsel dönüşümü başlatacak olan yıkım ekibinin yerini bedenimizde Akyuvarlar alır. Bedenimizdeki Uyumlu Mikro Travma uygulaması, yıkım ekibi görevini üstlenen Akyuvarların harekete geçirilmesini sağlayan en iyi uyarıcıdır. Bu uyarıyı alan Akyuvar hücreleri, evinizin yıkımı ve yenilenmesi için ekibe benzer. Uyumlu Mikro Travma sonrasında; çalışan, baskı gören, incinen ve eskiyen kaslarımızdan çıkan enzim ve proteinler kana karışıp güçlü bir uyarı ya da yangı reaksiyonu başlatır. Bu güçlü uyarıyı alan Akyuvarlar olay yerine giderler.

Uyumlu Mikro Travma ve Bağışıklık Sistemi

Bağışıklık sistemimizin bir parçası olan Akyuvarların öncelikli görevi bedenimizi enfeksiyonlara karşı korumak olmakla beraber; gelişmemizi ve yenilenmemizi sağlayabilmek için, her gün bedenimizin büyük bir bölümünü yok etmekle görevlendirilmişlerdir. Akyuvarlar; zararlı bakterileri, virüsleri ve kanser hücrelerini zehirli ve yakıcı bir sıvı içerisinde yok etmekle görevlendirilmiş katil hücrelerdir. Ayrıca, doğal olarak ölme vakti gelmiş milyarlarca hücreyi de yok etmek için,bıkıp usanmadan her an her saat ve her gün görevlerini yerine getirirler. Ayvansaray semtindeki evlerin eskimesinde olduğu gibi, bedenimizdeki parçaların de eskimesi sonrasında yenilenmesine ihtiyaç duyulur. Yenilenebilmek için eskiyen parçaların yok edilmesi gerekir. Tam bu noktada Akyuvarlar devreye girerler. Bu yüzdendir ki tat alma hücrelerimiz her gün, trombositlerimiz her 10 günde bir, kan hücrelerimiz her 3 ayda bir bütünüyle yenilenirken kalçalarımızdaki kas hücreleri de her 4 ayda bir bütünüyle yenilenmektedir. Bedenimizde gerçekleştirilecek Uyumlu Mikro Travma, bozulma ve çürümeyi yenilenme ve gençleşmeye dönüştürür. Gençleşmiş, dinçleşmiş, durum duyusu kuvvetlenmiş ve üreme fonksiyonlarımız da tam çalışır hale gelmiş olur.

Uyumlu Mikro Travma için haydi yürüyüş parkurlarına ve spor salonlarına…

         

Share Button