Sağlık; gerçek anlamda sağır, dilsiz ve kör olan fiziksel beynimizin; bedenimizi içinde yaşadığımızı sandığı doğal çevreye mükemmel bir şekilde adapte etmesidir. Bu adaptasyon işlemini ise çevresinden aldığı sinyallere göre gerçekleştirir. İlkel beyin olarak da adlandırılan fiziksel beynimize gönderilecek olan sinyalleri de biz ya da siz belirlersiniz.

 

Soyağacımıza bakış

Pozitif Bilimsel araştırmalar, ilk yaşam belirtilerinin üç buçuk milyar yıl önce algler, mayalar ve bakterilerle başladığını gösteriyor. Bizler sonra geldiğimize göre, bu başlangıç bizim de başlangıcımız olmalıdır. Böylelikle, soyağacımızın üç buçuk milyar yıl öncesine uzandığını söyleyebiliriz. Darwin’e göre, soyağacımızı oluşturan üç buçuk yıllık sürenin her saniyesi, evrimle, geçmişten bize miras olarak devredilen bedenimiz ile fiziksel beynimizin kusursuz hale getirilmesi için harcandı.

Bakteriler

İlk atalarımız olan bakteriler ilk başlangıcı yaptılar. Metabolik çarkımızın yarısına yakın kısmı, milyonlarca yıldır kusursuz saatler gibi çalışan bakterilerdir. Tek hücreli mikroorganizma gurubunu oluşturan bakteriler, canlı çeşitliliğine, neredeyse sonsuz denilebilecek bir oranda katkıda bulunuyorlar. Yeryüzünde yaşamın sürekliliği için çok önemli birçok biyokimyasal olayın gerçekleşmesini sağlıyorlar.

İsim:  procaryote.jpg Görüntüleme: 145 Büyüklük:  39,9 KB (Kilobyte)

Bakteriler, canlılar âleminde “Prokaryotlar” olarak adlandırılıyor. Bütün canlıların yaşamsal işlevlerinin birçoğu, bu prokaryotik hücrelerin etkinliklerine bağlı olarak gerçekleşiyor.

 

İletişim ve işbirliği

Tek hücreli olan bakteriler, bir şekilde vücudumuza girmeden önce, kesintisiz sürdürdükleri mücadelelerinde kendileri için savaştılar. Sonra, her nasılsa organize olan hücre ve bakteriler işbirliği içinde çalışmaya başladılar. Oluşturdukları basit organizmalar, hücreden hücreye doğrudan ulaşan kimyasal sızıntılarla İLETİŞİM kurdular.

Ökaryotik bir hücrenin yapısı: 1) Çekirdekçik 2) Çekirdek 3) Ribozom 4) Vezikül 5) Granüllü (Tanecikli)Endoplazmik Retikulum 6)Golgi Aygıtı 7) Sitoiskelet 8) Granülsüz (Düz)Endoplazmik Retikulum)  9) Mitokondriler      10)Koful    11)Sitoplazma    12)Lizozom    13) Sentriyoller (Sentrozom)

Bu iletişimler yardımıyla kurulan işbirliği ve organizasyonların bireysel çalışma ve mücadeleden daha üstün olduğunu her nasılsa hissettiler. Daha büyük organizasyonlar oluşturmanın kapılarını açtılar ve aralarında mükemmel İLETİŞİM ağları kurdular.

En ilkel duyumuz olan koku almanın kökeninde de aynı yöntem uygulanmaktadır. İLETİŞİM…Sabahları, eşinizin ya da annenizin mutfakta hazırladığı kızarmış ekmek ve mis gibi kahve kokusunun bütün bedenimizi uyandırması mükemmel bir iletişimin sonucudur. Mükemmel iletişimi sağlayan koku alma duyumuzun etkili bir biçimde çalışması güne hazırlığımızın ilk aşamasını oluşturmaktadır.

İLETİŞİM her şeydir…Solucandan insana kadar bütün ileri organizmalar, işbirliği içinde çalışan çoklu hücre sistemlerine sahiptir. Bütün, kendisini oluşturan parçalardan daha büyüktür ve oluşturacakları organizasyonlar da bireylerden daha başarılıdır.

Çoklu hücre sistemlerinin oluşturdukları organizasyonların bireylere göre daha başarılı olmasının sırrı ise İLETİŞİMde yatar. İletişimin başarılı sonuçlarını günlük yaşamda da, internet uygulamalarında görmekteyiz.

 

Bedenimiz ve fiziksel beynimiz ile iletişim

Darwin kurallarına göre evrimleşmiş bedenlerimiz ve FİZİKSEL beyinlerimizle kuracağımız İLETİŞİMin yaşamsal önemi vardır. Kurulacak iletişim baharın geldiğini ve sürmekte olduğunu iletebilirsek; gelişme, yenilenme, dinçleşme ve gelişme gerçekleşir.

Üç ayrı evrim basamağından devraldığımız ve birlikte hareket eden üç ayrı beynimiz var. Bir portakalın dilimlerini ayırdığımız gibi, sinir sistemi cerrahlarının da birbirinden ayırabildiği farklı üç beynimiz var.

 

Bedenimiz ve FİZİKSEL beynimiz, yaşamakta olduğu doğal ortamı kıtlık, kuraklık, kara kış ve yaşamımızı tehdit eder biçimde algılarsa bozulma ve çürüme başlar. Bütün organizasyonların başarısı iletişime dayanır. Yeterli iletişimin olmadığı organizasyonlar başarısızlığa mahkûmdur. Bozulma, çürüme ve ölüm kaçınılmazdır. Bedenimiz ve Fiziksel beynimizle kurulacak iletişimin yaşamsal önemini aklımızdan çıkarmazsak; sağlıklı, gelişme ve yenilenmeye açık, dinç ve genç kalırız.

Gelin, Bedenimiz ve Fiziksel beynimizle İLETİŞİM kurmanın yöntemlerinden biri olan egzersiz ve hareket olgusunu kullanalım.Bahar sağlığını yaşamaya karar verelim; meyve toplayıcı ve avcı atalarımızın torunları olarak sahaya çıkalım. Sabah yürüyüşleri ve aerobik, bedenimiz ve fiziksel beynimiz tarafından ‘’Bahar Geldi Gül Açıldı, Ruhuma Neşe Saçıldı. Hayat Güzel be Kardeşim. Şimdi gelişme Zamanı’’ biçiminde algılanacaktır.

YEŞİLKÖY İSTANBUL (5)

Haydi, hep birlikte ‘’Bahar Sağlığı’’nı yaşamaya karar verelim. Televizyon ve bilgisayarlarımızın karşısından biraz uzaklaşalım ve yürüyüşe çıkalım.Kulağımızdaki müzikçalardan da bizi neşelendirip, coşturacak bir müziğin eşliğinde tempolu yürümeye başladığımızda mutluluk hormonları bir sel gibi bedenimizde yayılacaktır.

8,798 total views, 1 views today

Share Button