Yazılar

Aziz Paulus (Sen Pol) Müzesi

    Aziz Paul’un doğum yeri Tarsus’tur. İncil’de de Tarsuslu Paul olarak geçmesi nedeniyle Tarsus, (daha&helliip;)