Yazılar

Haydarpaşa Garı-Kadıköy-İstanbul

  Haydarpaşa Garında              1941 baharında                             saat on beş                                         merdivenlerin üstünde güneş                                                  (daha&helliip;)