Yazılar

Haydarpaşa Garı ve Kadıköy

  Haydarpaşa Garında              1941 baharında                             saat on beş                                         merdivenlerin üstünde güneş                                                  (daha&helliip;)