Elbistan Maraş…

Aksu, Erkenez ve Ceyhan ırmaklarının suladığı ovaya hakim Maraş’ta konaklamıştık bir kaç gün. Edirne’de verilen 27.4.1951 tarihli Muhacir kâğıdında, bakım ve barınağı İl’e ait olmak üzere, gönderilmiştik Maraş İli’ne.

İl yöneticileri tarafından barınma yeri olarak Elbistan Köyleri seçilmişti. Doğa koşullarının beklenmedik derecede zor, aşılması oldukça güç dağlar arasındaki elverişsiz yollarda, bize tahsis edilen iki külüstür otobüsle Elbistan’a ulaştırılmak üzere yolcu edilmiştik. Yolculuk boyunca uyumuş olduğumdan, Elbistan’a nasıl ulaştığımızın farkına varmamıştım.

Binbir zorlukla ulaştığımız Elbistan Maraş’tan yaklaşık 150 km kuzey-doğuda olup, denizden 1150 metre yükseklikte olan bir havzada kurulmuştu. Havzanın etrafı yüksekliği yer yer 2000-3000 metreyi geçen dağlarla çevrilmişti. Havzanın uzun ekseni 60-65 kilometreye, kısa ekseni ise en geniş yerinde 40-45 kilometreye ulaşmaktaydı.

İlçenin en geniş ovası, kendi adıyla anılan Elbistan ovasıydı. Çukurova, Konya ovası ve Harran ovasından sonra yurdumuzun beşinci büyük ovası oluyordu. Elbistan Ovasının yer aldığı bu havza 3000 metreye varan yüksek dağlarla çevrilmiş olup, geçilmesi çok zordu. Derin ve uzun geçitler ve boğazlarla kapalıydı. Havzanın Batı ucunun yüksekliği zaman zaman 2.500 metreyi geçen Binboğa dağlan ile sınırlanmıştı. Diğer taraftan güney kısmında 3050 metre yüksekliğinde Berit ve 3090 metre yüksekliğinde Nurhak dağı havzanın en yüksek noktalarını oluşturuyordu. Nurhak Dağı bizim yolculuğumuz sırasında Gâvur Dağı olarak bilinmekteydi.

Birçok medeniyetlere beşiklik etmiş olan Elbistan’da Hititler en uzun zaman yerleşik kalanların başında gelmekteydi. Sırasıyla Akadlar, Sümerler, Asurîler, İranlılar, Makedonyalıların hâkimiyetine girmişti. Bir ara Ermeni Selefkiyan devleti kurulmuş, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Beylikler ve Osmanlılar tarafından yönetilen stratejik önemi yüksek bir şehir olarak kendini göstermişti. Stratejik önemi yüksek olan bu şehirde birkaç gün misafir edilecektik ilçe yöneticileri tarafından.

Share Button