28 Nisan 1971 Çarşamba, Isparta…

İki gün önce, pazartesi günü, hazırladıkları reform programına rağmen anarşik olayların önünü alamayınca 11 ilde Sıkıyönetim kararı alındı Nihat Erim Hükümetince.

Yasadışı Türkiye Kurtuluş Ordusu ve Türkiye Halkı Kurtuluş Partisi-Cephesi eylemlerinin yanı sıra Ankara Gaziosmanpaşa’da bir banka 19 Nisan 1971’de silahlı kişiler tarafından soyulmuş ve soyguncular yakalanamamıştı.

İki gün sonra da beş silahlı kişi, Ankara’da Osmanlı Bankası’nın bir şubesini soyarak kayıplara karışmışlardı.

Yasadışı sol bir örgüt olan Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu’nun kırsal faaliyetleri de hız kazanmıştı. Olayların önünün alınamayacak yükselişe geçişi hükümeti ve askerleri özgürlükleri kısıtlayarak çok sert önlemler almaya zorluyordu.

Reform hükümetinin Başbakanı Nihat Erim, yapacağı reformlardan ziyade anarşi olaylarının bir an önce önlenmesi gerekliliğini düşünmeye başlamıştı fısıltı gazetelerine göre.

Mevcut anayasa ve yasalarla anarşiyi önlemenin mümkün olmadığının farkında olan Erim, Anayasada değişiklikler yapmaya karar verdi. Ancak Anayasada değişiklik yapmanın uzun süreceğini düşündü ve o vakte kadar birinci önlem olarak sıkıyönetimin ilan edilmesinden yana bir duruş sergiledi.

Erim, acil tedbirlerin alınmaması halinde anarşinin bastırılamayacağını, hatta İstanbul, Ankara ve İzmir’in dışına taşacağını düşünüyordu.

Asker ile yaptığı temasta onlar da Erim gibi düşünüyordu. Milli Güvenlik Kurulu toplantısında Genelkurmay Başkanı Memduh Tağmaç, Başbakan Nihat Erim’e anayasa değişiklikleri öncesinde sıkıyönetimin ilan edilmesini teklif etmişti.

Basından edindiğimiz bilgilere göre, Milli Güvenlik Kurulu’nda alınan kararlardan sonra konu, Nihat Erim tarafından Bakanlar Kurulu’na getirilmişti. 26 Nisan 1971 tarihinde Bakanlar Kurulunca reformist bakanların bazı serzenişlerine rağmen, 11 ilde Sıkıyönetim ilan edilmesi kabul edildi.

Sıkıyönetimin ilan edilmesiyle birlikte de, özellikle sol kesimde, toplu tutuklamalar başladı. Solu süpürme harekatı başlatılmıştı. Adalet Partisi ve Milliyetçi Dernekler de süpürme harekatında yerlerini alarak önemli mevziler kazandılar.

Sıranın yakında bana ve benim gibilere geleceğine hiç şüphem kalmamıştı. Dikkatli olmamız gerekiyordu…

Share Button