Aziz Paulus (Sen Pol) Müzesi


SAİNT PAULUS MÜZESİ (TARSUS) (21)

SAİNT PAULUS MÜZESİ (TARSUS) (15)Aziz Paul’un doğum yeri Tarsus’tur. İncil’de de Tarsuslu Paul olarak geçmesi nedeniyle Tarsus, Hıristiyanlık tarihi açısından oldukça önemli bir yerleşim olarak anılmaktadır. Söylencelerden birine göre; Aziz Paulus (Aziz Pavlos ya da Sen Pol) aslında bir çadır dokumacısıydı. Hayatı aniden bir mucize ile değişti. İncil’de anlatılanlara göre, bir gün Şam’a giderken gözleri Tanrı tarafından kör edildi ve 3 gün boyunca göremedi. Daha sonra Hz. İsa, Hananya isimli bir inananını gönderdi ve Aziz Paulus’un gözlerini açtırdı ve onu Hıristiyanlığı yaymak üzere görevlendirdi.

SAUNT PAULUS MÜZESİ(TARSUS) (1)Bunun üzerine Aziz Paul, hayatını Hıristiyanlığı yaymaya adadı ve yollara düştü. Yanındakilerle birlikte Akdeniz’de ilk Hıristiyan kilise ve cemaatlerini kurmayı başaran Aziz Paul, M.S. 46’da başlayan misyonerlik çalışmalarını İspanya’ya kadar götürmeyi amaç edinmiş. Hz. İsa’dan sonra Hıristiyanlığın yayılmasında önemli rol oynamıştır. Asıl adı Saul olan Aziz Paul, Hıristiyanlığın ilk yıllarında Tarsus’ta doğdu. Yahudiler’in ilk kralı olan Saul adı, Paulus’a sünnetinden sonra verildi.

SAİNT PAULUS MÜZESİ (TARSUS) (21)İsa’nın Havarisi olan Saul, Romalı olduktan sonra ise Paulus adını aldı. O dönemde Yahudiler arasında, biri İbranice, diğeri ise Latince olmak üzere iki isim almak yaygın bir uygulamaydı. Bir zamanlar Aziz Paulus’un evinin bulunduğu yer, günümüzde Tarsus’un eski evlerle dolu Kızılmurat mahallesi sınırları içerisinde yer alıyor. Evin orijinal yerinin avlusundaki kuyu, Hıristiyanların haç için Kudüs’e gitmeden uğrayıp su içtikleri yer. Derinliği 38 metre olan ve yaz kış suyu hiç eksilmeyen Aziz Paulus kuyusu görülmeye değer.

SAİNT PAULUS MÜZESİ (TARSUS) (8)28 Haziran 2008 – 29 Haziran 2009 tarihleri arasında Dünya, Papalık tarafından ila  edilen Aziz Paulus yılını kutladı. Dünyadaki iki buçuk milyar Hıristiyan Aziz Paul adını çok sık telaffuz etti. Milyonlarca inanmış Roma’ya aktı. Papalık öncülüğünde anma etkinliklerine katıldılar. Etkinliklerin bir bölümü de Tarsus’ta gerçekleştirildi. Hıristiyanlığın Kudüs’ten Batı’ya yolculuğunda önemli bir rol üstlenen Aziz Paul, iki bininci doğum yıldönümü nedeniyle Tarsus’ta üst düzeyde bir katılımla anıldı.

SAİNT PAULUS MÜZESİ (TARSUS) (9)Vatikan’ın ilan ettiği Saint Paul Yılı nedeniyle tüm dünyada gerçekleşen anma törenlerinde tüm dinlerin temsilcileri barış ve kardeşlik adına etkinliğe katıldı. Anadolu topraklarında yaşamış 3 büyük dinin temsilcilerini bir araya getiren törende “Dinlerin Barışa Katkısı” konulu bir de panel düzenlendi.UNESCO Dünya Kültür Mirası geçici listesinde de yer alan Aziz Paul Kilisesi, Aziz Paul Kuyusu ve çevresi ile Tarsus Hıristiyanlarca ziyaret edilmesi gereken yerler arasında ilk sırada geliyor. Tarsus, Aziz Paul’un Hıristiyanlığı kabul edip onun uğrunda çalışmaya başlamasından sonra da baskılardan kurtulmak için kullandığı sığınağı olmuştur. Kudüs’te Hıristiyanlığı yaymaya çalışmasından rahatsız olanlar tarafından öldürülmek istendiği zaman Kudüs’ten kaçırılarak doğum yeri olan Tarsus’a getirilmiştir.

SAİNT PAULUS MÜZESİ (TARSUS) (5)M.S  4. yüzyılda, İmparator Costantinius tarafından Hıristiyanlığın resmen tanınmasıyla dini baskılar sona ermiş, kiliseler yaygınlaşmaya başlamıştır. M.S  5. yüzyıldan itibaren de St. Paul adına çok sayıda kilise yapılmıştır. Çünkü    Saint Paulus (Sen Pol), Hıristiyan dünyasında, belki de, Hz. İsa’dan sonra, Hıristiyanlığın yayılması için en çok çaba gösteren din adamlarından biridir. Bu kiliselerden bir kaç tanesi de Aziz Paul’un doğum yeri olan Tarsus’ta yapılmıştır. Bu kiliselerden yalnız biri günümüze kadar ulaşabilmiştir.

Şehrin güneyinde Ulu Cami Semtinde bulunan ve Aziz Paul a adanan bu kilisenin, M.S. 11-12. yy.larda inşa edildiği tahmin edilmektedir. 1993 yılında koruma altına alınmış ve Anıt Müze olarak açılmıştır. Kilisede dış ve iç mekan restorasyon çalışmaları aşamalı olarak devam etmektedir. Kilisenin kuzey doğu köşesinde çan kulesi yer almaktadır. Fotoğrafta görüldüğü gibi, çan kulesinde çan bulunmamaktadır. Kule harap olmuş durumda. Restorasyon ya da onarım çalışmalarından sonra, belki, bir çan da takılabilir. Hıristiyanların Kabesi durumundaki Aziz Paul Anıt Müzesi, son yıllarda Alman Hıristiyan Demokratlarının odaklandığı, sıkça ziyaret ettikleri bir yer haline gelmiştir.

Anıt müze statüsündeki kilisenin müze olmaktan çıkarılıp, kilise olarak kullanılması talebi Alman siyasetçilerin de gündeminde yer alıyor.1992-93 yıllarında Aziz Paul Kilisesi’nde Vatikan tarafından ‘Aziz Paul Sempozyumu ve Ayini’ düzenlenmiş. Vatikan tarafından 2008-2009 yılının St. Paul Yılı ilan edilmesi nedeniyle  Tarsus  dünyanın dört bir yanından Hıristiyanların akınına uğramıştı.Esas girişi batıdaki revaklı bölümden sağlanmaktadır. Oldukça sade bir mimari tarzı yansıtırken, iç süslemelerinde belki de yerli bir kaç ressamın boyadığı resimler yer almaktadır. Tavanda Hz. İsa, Yohanna, Matta, Luca ve Marcos’un freskleri ve “İlahi Göz” tavanın merkezinde yer almaktadır. Apsisin üzerinde bulunan daire şeklindeki ışıklıkların her iki yanında ise melekler tasvir edilmiştir. Uzun dönem askerlik şubesi olarak kullanılan ve günümüzde restorasyonu tamamlanan yapının üzeri kırma çatı ile kapatılmıştır.

 Doğu bölümünde oval bir çıkıntı oluşturan apsisin üzerinde ise yarım daire şeklinde üç kubbe yer alır. Yapının kuzeydoğu köşesinde ise çan kulesi bulunmaktadır. 

 

Share Button