Kanın atardamar duvarlarına yaptığı basınç olarak tanımlanan ‘’Kan Basıncı’nın sağlık edebiyatındaki karşılığı ‘’Tansiyon’’ olarak karşımıza çıkar. Bu basınç   sayesinde,  kan  vücuttaki bütün organ ve dokulara kadar iletilmekte ve böylece bu organ ve dokular yaşamlarını sürdürebilmek için gerekli maddeleri kandan almaktadır

Kan basıncı ya da tansiyonun bilimsel verilerle kanıtlanmış aralığın dışına çıkmaması yaşamsal önem taşımaktadır.

Tıptaki Kan Basıncı kavramının yerini elektrikte Potansiyel farkı alır ve elektrik akım çevrimlerinin gerçekleşmesini sağlar. Buhar basıncı buharlı trenlerin ve kalorifer sistemlerinin çalışmasını sağlarken, gaz basıncı da su dağıtım şebekeleri ile doğalgaz dağıtım şebekelerinin çalışmasını sağlamaktadır.

Birkaç örnekle anlatmaya çalıştığım basınç uygulamalarının yaşamsal önemi vardır. Kuvvetten türetilmiş olan bu kavram, enerji çevrimlerini sağlamakta ve hayatımızı kolaylaştırmaktadır.

 

Share Button