DÜZENSİZ HAREKET VE İÇ ENERJİ

Madde düzensiz hareketi sever. Bir yeraltı  treninden çıkan yüzlerce insan rastgele dağılır ve düzensiz bir yapı sergiler. Onları tekrar vapurda toplama olanağı yoktur. Masadan düşen cam sürahi kırılır ve değişik büyüklüklerde parçalara ayrılır. Oluşum tek yönlüdür ve sürahi eski durumuna geri dönemez. Düzensizliğin ölçüsüne ENTROPİ adı verilmektedir.

Canlı ya da cansız bütün maddelerin entropisi zamanla artar. Geri dönüş söz konusu değildir. Zamanla artan entropi nedeniyle ölüm bizi bulur. Artan entropi nedeniyle doğa karşısında kaybetmeye mahkûmuz.

Maddeyi oluşturan atom ve moleküllerin de zamanla entropileri artar. Her doğrultu ve yönde rastgele hareket eden ve zamanla entropileri artan böyle bir harekete, ‘’Düzensiz Hareket’’ denmektedir. Düzensiz hareketin enerjisine de ‘’İç Enerji’’ ya da ‘’Isı Enerjisi’’ adı verilmiştir.

İç Enerji ya da Isı Enerjisi; İç Kinetik ve İç Potansiyel olmak üzere ikiye ayrılmaktadır.

İç Kinetik Enerji değişmeleri, maddede sıcaklık değişmelerine neden olur. Sıcak cisimlerin iç kinetik enerjileri daha fazladır. Başka bir deyişle, maddeyi oluşturan atom ve moleküllerin hızları hem birbirinden farklı hem de daha büyüktür.

İç potansiyel enerji değişmeleri ise maddede faz değişimlerine neden olur. Katı maddelerin sıvı, sıvıların ise gaz fazına geçmeleri birer iç potansiyel enerji değişmesidir. Başka bir deyişle, Maddeyi oluşturan atom ve moleküller arasındaki uzaklı değişmeleri iç potansiyel enerji değişmelerine neden olur. Bunun içindir ki faz değiştiren maddelerin hacimlerinin büyüklükleri değişir.

Share Button