MTA’DA Bilimsel Etkinlik Haftası

Türkiye’nin deprem haritasını hazırlayan 3 uzmandan birisi olan Türkiye Deprem Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ali Koçyiğit’in,

MTA’da her yıl düzenlenen Bilimsel Etkinlik Haftası’nda Jeotermal Enerji Kaynakları üzerine bir sunum yapacağını öğrenince 4 Mart 2024 Pazartesi günü dinleyici olarak ben de katıldım.

Prof. Dr. Ali Koçyiğit, jeolojik haritalar ve resimlerle yaptığı bilimsel sunumda;

Jeotermal enerji, yenilenebilir, temiz, ucuz ve çevre dostu bir yerli enerji kaynağıdır. Ülkemiz jeolojik ve coğrafik konumu itibarıyla aktif bir tektonik kuşak üzerinde yer almakta ve volkanik, magmatik oluşumlara sahip olması nedeniyle jeotermal açıdan dünya ülkeleri arasında zengin bir konumdadır.

Ülkemizin her tarafına yayılmış, doğal olarak yeryüzüne ulaşmış, farklı sıcaklıklarda 1000 adet jeotermal kaynak mevcuttur. Jeotermal potansiyeli oluşturan alanların dağılımı şu şekildedir:

% 78 Batı Anadolu’da

% 9 İç Anadolu’da

% 7 Marmara Bölgesi’nde

% 5 Doğu Anadolu’da

% 1 diğer bölgelerde

Jeotermal kaynaklarımızın % 90’ı düşük ve orta sıcaklıklarda olup, doğrudan ısıtma, termal turizm, endüstriyel uygulamalar için uygundur. % 10’u ise elektrik enerjisi üretimi için kullanılabilir.

Türkiye, jeotermal enerjiden elektrik üretiminde dünya genelinde ilk 5 ülke arasında yer almaktadır. Elektrik dışı kullanım alanlarında da önemli bir potansiyele sahiptir.

MTA Genel Müdürlüğü tarafından 1962 yılında başlatılan jeotermal kaynakların arama ve ortaya çıkarılması çalışmaları sonucunda 287,5 °C sıcaklığa kadar ulaşan yüksek sıcaklıklı jeotermal kaynaklar keşfedilmiştir. Bu çalışmalar sayesinde Türkiye’nin kullanılabilir ısı enerjisi kapasitesi sürekli artmaktadır.

Dolayısıyla, Türkiye’nin jeotermal enerji potansiyeli oldukça yüksektir ve bu kaynakların etkin bir şekilde kullanılması, enerji ihtiyacımızın sürdürülebilir ve çevre dostu bir şekilde karşılanmasına katkı sağlayacaktır.

Bilimsel sunum sonunda MTA Genel Müdürlüğü’nce plaket verilen okuldaşım Ali Koçyiğit ile gurur duydum.

Paylaşmak istedim.

Share Button