Prof. Dr. ALİ KOÇYİĞİT

Anılarımı yazarken ”Anıları yazmak yeniden doğmaktır” sloganım oldu. Kendimle birlikte, hayatımda iz bırakmış, unutulmayan arkadaşlarım arasında yer alan kişileri yazmanın bir vefa borcu olduğunu düşünmüşümdür hep.

1958’de, İvriz İlköğretmen Okulu’nda başlayıp Ankara Yüksek Öğretmen Okulu öğrencilik yıllarında sürdürülen arkadaşlıklarımızda birbirimize destek olmuş, adeta kardeş gibi yaşamıştık Ali Koçyiğit ile.

Mezuniyet sonrası yıllarda, pek sık olmasa da, aramızdaki bağ kopmamıştı. Başımdaki cilt kanseri tedavimi sürdüren Dermatolog Prof. Dr. Pelin Koçyiğit’in de arkadaşım Ali’nin kızı olduğunu öğrendikten sonra, onlara bu ortamı hazırlayan anne Neşe Koçyiğit olmak üzere, Ali ve Pelin Koçyiğit ile gurur duydum.

*****

Yer bilimleri alanında yaptığı çalışmalarla Türkiye ve Dünya’nın en deneyimli araştırmacılarından olan Prof. Dr. Ali Koçyiğit; 25.06.1945 tarihinde Konya Karaman Kızıllar Kasabası’nda doğdu.

1953 yılında Kızıllar İlkokulu’na başladı, 1958 yılında bitirdi. İlkokul öğretmenlerinin teşviki ve yardımlarıyla İvriz İlköğretmen Okulu parasız yatılı sınavlarına katıldı.

Yazılı ve sözlü sınavlarda başarılı olan Ali Koçyiğit, öğretmenliğe ilk adımını 1958 yılında, İvriz İlköğretmen Okulu Parasız yatılılık sınavlarını kazanarak attı.

1958-1963 yılları arasında, İvriz’de başarılı bir öğrencilik dönemi geçiren Ali Koçyiğit, öğretmenler kurulu kararıyla Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi öğrencisi olarak seçildi.

İlgili yasa ve yönetmelikler gereği, öğretmen okulları mezunları lise mezunu sayılmıyorlardı. Üniversitelerde öğrenci olabilmeleri için Lise Diploması almaları gerekiyordu.

Yüksek Öğretmen Okulları Hazırlık Liseleri, bir yıllık Lise son sınıf Fen ve Edebiyat bölümleri müfredat programlarında başarılı öğrencileri Lise Mezunu olarak üniversitelere giriş için hazırlıyorlardı.

Ankara Atatürk Lisesi’nde konuk okul olarak bulunan Ankara Yüksek Öğretmen Okulu Hazırlık Lisesi’nde de başarılı bir öğrenci olan Ali Koçyiğit, Devlet Olgunluk Sınavları olarak da anılan Lise Bitirme Sınavları ‘nda tam not alarak, 1964 yılında Lise Mezunu oldu.

Üniversite giriş sınavlarında, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji bölümünü kazanan Ali Koçyiğit, Fen Fakültesi’nde kariyer dersleri ve Yüksek Öğretmen Okulu’nda da meslek derslerinde oldukça başarılı bir öğrenci olarak 1968 yılında liselere öğretmen olarak mezun oldu.

1969 yılında, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde (Lisans) araştırma görevlisi olarak işe başladı. 1972 yılında Yüksek Lisans Tezi, 1975 yılında Doktora Tezinin kabul edildi. Dr. Ünvanını alan Ali Koçyiğit, Yardımcı Doçent olarak, aynı kurumda öğretim üyesi oldu.

1975-1981 yılları arasında, Ankara Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi olarak çalışan Ali Koçyiğit, 1981 yılında ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Doçent olarak göreve başladı.

Londra Üniversitesi İmperial College’da Misafir Öğretim Görevlisi (1981-1982), ODTÜ, Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Doçent Dr. (1982-1988), ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümü’nde Prof. Dr (1989-2012) olarak çalışan Ali Koçyiğit 25 Haziran 2012 yılında emekli oldu.

Emeklilikten sonra da ODTÜ Jeoloji Mühendisliği Bölümünde Yarı Zamanlı Öğretim Görevlisi olarak çalışmaya devam etti (2012-..)

Prof. Dr. Ali Koçyiğit, Türkiye’nin deprem haritasını hazırlayan 3 uzmandan birisi olup, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Danışma Kurulu Üyeliği yapmış olup, halen Türkiye Deprem Danışma Kurulu Üyesidir.

ÖZEL BRANŞ:

Yabancı dili İngilizce olan Prof. Dr. Ali Koçyiğit, Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji konusunda uzman olup,

Yapısal Jeoloji-Tektonik, Neotektonik, Aktif Tektonik, Deprem Jeolojisi, Paleosismoloji ve Jeotermal’dir.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR VE MAKALELER :

A. Makaleler (Bildiriler)

Prof. Dr. Ali Koçyiğit’in Kongre Sempozyumlarında yayınlanmış olanların yanı sıra;

I. SCI tarafından tanınan süreli yayınlarda yayınlanan makaleler,

II. Uluslararası editörlü süreli yayınlarda yayınlanan makaleler,

III. Türk editörlü süreli yayınlarda yayınlanan makaleler,

IV. Sempozyuma ilişkin ulusal ve uluslararası kongrelerde yayımlanan makaleler,

Olmak üzere toplam 96 makalesi vardır.

BURSLAR VE ÖDÜLLER:

I.1981-1982 Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK),

II.İngiltere Londra Üniversitesi’nde fay kinematiği üzerine araştırma bursu,

III. 2001, 2002, 2003 ve 2004 Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Yüksek Akademik Başarı ödülleri.

ÖNEMLİ GÖRDÜKLERİM:

  1. Hakemli-süreli bültenlerde yayımlanan 100 (yüz) makalesi var
  2. Makalelerine yapılan atıf sayısı (2022 yılına değin):  5462
  3. ODTÜ,  Mühendislik Fakültesi Jeoloji Bölümü’nde : Deprem Araştırma ve Uygulama Laboratuvarını kurdu
  4. ODTÜ, Mühendislik Fakültesi ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde Jeoloji Mühendisliği, İnşaat Mühendisliği ve Şehir-Bölge Mühendisliği işbirliği ile Dekanlığa bağlı, Doktora ve Yükseklisans öğretimi-eğitimi yapan Deprem Araştırmaları Anabilim Dalı’nın üç kurucu üyesinden birisidir.
  5. Türkiye Deprem Kuşakları Haritası’nı yapan üç yazardan birisidir.

Amerika Birleşik Devletlerinde Toronto Üniversitesi’nin yaptığı araştırmaya göre, 2022 yılında, uzmanlık alanlarında dünyanın en etkin bilim adamları listesine seçildi.

Share Button