Yazılar

Anadolu Medeniyetleri Müzesi-Erken Tunç Çağı

Ankara Anadolu Medeniyetleri Müzesini gezip, bilgilendikçe üzerinde yaşadığım toprakların aynı zamanda  ”İnsanlık Tarihi”nin  hikayesi olduğunu (daha&helliip;)