Yazılar

Küresel Portekiz İmparatorluğu

Tarihteki ilk küresel imparatorluk Portekiz İmparatorluğu’dur. Batı Avrupa’daki koloni imparatorluklarından, 1415 ile 1999 yılları arasında, sömürgeciliği en (daha&helliip;)