Yazılar

Haydarpaşa Garı

Haydarpaşa Garında              1941 baharında                             saat on beş                                         merdivenlerin üstünde güneş                                                   yorgunluk (daha&helliip;)

Kadıköy Moda Sahilleri İstanbul

Dokunsaydım yanardı Saçının tellerine Uğramazdım sen yokken  Moda sahillerine                                                                 (daha&helliip;)