Yazılar

Haydarpaşa Garı

Haydarpaşa Garında              1941 baharında                             saat on beş                                         merdivenlerin üstünde güneş                                                   yorgunluk (daha&helliip;)

Kadıköy Moda Sahilleri İstanbul

Kentler canlı organizmalardır… İnsanlar ve mekânlar arasında dengeli ilişki, refah ve mutluluğu getirecek yapılanmaları olmalı (daha&helliip;)