Yazılar

Endülüs Emevi Devleti’nin Başkenti Kurtuba

Yaklaşık 300 yıl Endülüs Emevi Devleti’nin başkentliğini yapmıştı Kurtuba.  Döneminin İstanbul’u ve Bağdat’ı kadar önemli (daha&helliip;)