10 Aralık 1969 Çarşamba, Isparta…

TÖS Genel Merkezi yönetim organlarınca 10 Aralık 1969 Çarşamba sabahı alınan Öğretmenler Büyük Boykotu kararını görüşmek üzere, yeni seçilmiş olan TÖS Isparta Şubesi  Yönetim Kurulu İbrahim Sakarya Başkanlığında saat 21:00’de ilk kez toplandı.

7 Aralık Pazar günü yeterli çoğunluğun sağlanmasıyla saat 11:00’de toplanan TÖS Isparta Şubesi kurultayında 5 kişilik yönetim kuruluna benimle birlikte Kız Öğretmen Okulu Müzik Öğretmeni Muammer Tomris, Şehit Ali İhsan Kalmaz Lisesi Felsefe Öğretmeni Alaattin Şahintürk de girmişti. Eski başkan İbrahim Sakarya yine şube başkanlığı üstlenmişti.

Başkan İbrahim Sakarya,

-Arkadaşlar, 10 Aralık 1969 Çarşamba günü, bu sabah, Fakir Baykurt Başkanlığında toplanan Genel Merkez Yönetim organlarında, ülke çapında ”Büyük Öğretmenler Boykotu” kararı alınmıştır. Isparta Şubesi olarak biz ne yapabiliriz?

-Ne demek ne yapabiliriz? Elbette boykotu destekleyecek ve katılacağız. Başka türlü bir karar almamız söz konusu bile olamaz.

Diyen Alaattin Şahintürk arkadaşımıza bir süre baktıktan sonra Başkan İbrahim Sakarya,

-Unutuyorsunuz herhalde Alaattin Bey. Isparta Demirellerin şehri. Biz karar alsak bile boykota katılacak olanların sayısı bir elin parmakları sayısını geçmez bile…

İbrahim Sakarya’nın kullandığı bu sözcükler üzerimizde şok etkisi yapmıştı. Ben söz alarak,

-Kurulduğu 1965’ten, yani yalnızca 6 yıl içinde, yaptığı çalışma ve eylemleriyle salt örgütlendiği alanı değil, toplumsal yaşamın bütününü etkileyen Türkiye Öğretmenler Sendikası (TÖS), işçi sınıfıyla emek mücadelesi tarihimizin şanlı sayfalarında yerini aldı.

Genel Başkanı Fakir Baykurt başta olmak üzere Talip Apaydın, M. Rauf İnan, M. Şükrü Koç, Hayrettin Uysal, İ. Safa Güner, Dursun Akçam, Hürrem Arman, Behzat Ay, Tahsin Saraç gibi birçoğu aynı zamanda kültür, sanat, edebiyat alanında ses getiren çalışmalarla bilinen 90 kurucusuyla TÖS, 1961 Anayasa’sının tanıdığı özgürlükleri har aşamada ve her kesimde kullandılar ve kullanılmasına da önayak oldular.

Gerek iç işleyişte oluşturduğu üretken çalışma disiplini gerekse eğitim-öğretim ve öğretmenlerle ilgili her sorunu topluma mal etme, Baykurt’un sürekli yinelediği “halkı uyarma” yolunda harcadığı çabayla her dönem için örnek alınacak bir yapı oluşturdular.

TÖS, ülke geneline yayılan ve öğretmenlerle birlikte halkın her kesimine açık toplantılarıyla, üyeleriyle birlikte yine halkın bütününü aydınlatmayı amaçlayan yayınlarıyla devrimci hareketin önderlerinden biri oldu.

1968 Eylül’ünde düzenlediği Devrimci Eğitim Şûrası’yla; 15 Şubat 1969’da, Ankara’da 40 bin kişinin katıldığı “Büyük Eğitim Yürüyüşüyle öğretmeninden köylüsüne, öğrencisinden işçisine dek toplumun her kesiminde saygın bir yer edinmiş, böylece Büyük Boykot için sağlam bir temel oluşturdular.

Her ne kadar  burası Demirellerin şehri olsa da biz üzerimize düşeni yapacağız. Nitekim bugün öğleden sonra olağanüstü olarak toplanan okulumuzdaki Öğretmenler Kurulunda, 61 Anayasa’sının bizlere tanıdığı hakları sonuna kadar savundum.

Söz alan Kız Öğretmen Okulu Müzik Öğretmeni Muammer Tomris,

-Akıncı öğretmenim. İl Milli Eğitim Müdürü, ki kendisi Süleyman Demirel’in bacanağıdır, bütün okul müdürlerine resmi yazı göndererek boykotun engellenmesini istemiş.

Bizim okulda da olağanüstü toplanan öğretmenler kurulunda Sadık Güneş imzasıyla gönderilen resmi yazıda boykotun yasal olmadığı, engellenmesi isteniyordu. Kraldan çok kralcı olan birisidir Sadık Güneş,

-Muammer öğretmenim doğru söylüyor arkadaşlar.

Diyen Başkan İbrahim Sakarya,

-Sadık Güneş tam bir baş belasıdır. Boykota katılanların açığa alınmasının yanı sıra meslekten men edilmesi için de elinden geleni yapacaktır. Biliyorsunuz, hiçbir mazeret göstermeden ”görülen lüzum üzerine” sözcükleriyle onlarca arkadaş görevden alınmıştır…

İbrahim Sakarya’nın bu uyarılarına rağmen yönetim kurulumuz boykotu destekleme ve taraftar bulma için gerekli çabayı gösterme kararı aldı…

Share Button