23 Eylül 1958 Salı, İvriz…

İvriz yerleşkesine adım atalı 5 gün oldu. Bu süre içinde okulla birlikte Eğitim ve Öğretim kadrosunu da tanımaya başladık. Başta okul müdürümüz Kamil Açan olmak üzere Kemal Çuhalılar, Salih Ziya Büyükaksoy, Mehmet Karaman, Ali Tutal, Nevruze ve Hikmet Göksel, Nevin ve Ömer Canbazoğlu, Sabriye ve Mehmet Ali Aladağ, Mehmet Baş, Hüseyin Seçmen ve ikinci sınıfta Türkçe Öğretmenim olacak olan Şerif İken bulunmaktaydı. Sonraki yıllarda kadroya İmdat Halvaşi de katılmıştı.

En çok etkilendiğim ve unutulmazlarım arasına girenler başta okul müdürümüz Kamil Açan olmak üzere Müdür Yardımcısı ve Matematik Öğretmeni Hikmet Göksel, Müzik Öğretmenimiz Kemal Çuhalılar, Resim Öğretmenimiz Mehmet Karaman, Tarih Öğretmeni Hüseyin Seçmen ile ikinci sınıfta Türkçe Öğretmenim olan Nevruze Göksel ile Matematik Öğretmenim olan Ömer Canbazoğlu’ydu.

Birinci sınıfta Türkçe Öğretmenimiz Mehmet Ali Aladağ idi. İlk derslerimizde ”Bu okula isteyerek mi geldiniz, yoksa lise de mi okumak isterdiniz? ” Sorularıyla başlamış ve Köy Enstitülerinin erdemini anlatmıştı uzunca bir süre. Üçüncü sınıftaki Türkçe Öğretmenimiz Nevruze Göksel’di. Çiçeği burnunda, yeni mezun ve çok güzeldi. Bütün öğrencilerin hayranlık duyduğu Nevruze öğretmenimiz bir süre sonra Hikmet Göksel ile evlenmişti. Öğrencileriyle yakından ilgilenir, yardımcı olurdu.

1958-60 yılları arasında İvriz’de görev yapan Ömer Canbazoğlu ikinci sınıfta Matematik Öğretmenim olmuştu. Çalışkan ve konusunda uzman kişiliğiyle dersini sevdirmişti. Sonraki yıllarda, Ankara fen Lisesi’nde çalışırken görüşme ve İvriz anılarını konuşma fırsatımız olmuştu.

Tarih Öğretmenimiz Hüseyin Seçmen hayranlık duyduğum öğretmenlerden biriydi. İvriz Kaya Kabartması üzerine araştırma ve çalışmaları vardı. Tarih derslerini onunla sevmiştik. Sevmiştik çünkü küresel bir bakışla konulara girerdi. 18. Yüzyıl Avrupası diye başlar, dönemdeki Avrupa İmparatorluklarını özetledikten sonra Osmanlı İmparatorluğu’na geçerdi. Böylelikle karşılaştırmalı bir tarih ortaya çıkardı. Isparta’da öğretmen olarak çalıştığım 1970 yılında Gönen İlköğretmen Okulunda olduğunu öğrenmiş ve görüşme fırsatım olmuştu. Halen Tekirdağ Çorlu’da yaşıyormuş. Karacaoğlan, Şinasi ve Köroğlu adlı kitaplarını yayınlamış.

Fen Bilgisi Öğretmenimiz Mehmet Baş’ın da öğrencileriyle arası iyiydi. Yerinde ve zamanında yaptığı konuyla ilgili esprileri fen derslerini sevmemizi sağlamıştı. Samsun’da emekliliğin tadını çıkardığını öğrendim.

İvriz’deki Eğitim ve Öğretim Kadrosu, örnek davranışları ve bilgileriyle bizlere hem insan olmayı öğretmiş hem de bilgi ile donatmışlardır. Bütün Dünya Klasiklerinin bulunduğu kütüphaneye yönlendirerek haftada en az bir kitap okunmasını ve özetinin çıkarılmasını sağlamışlardır. Böylece Bilginin Güç olduğunun farkına varmıştık. Kendilerine vefa borcumuz vardır. Anılmaları ve tanıtılmaları gerekir diye düşünüyorum.

Okul Müdürümüz Kamil Açan 1962 yılında Kastamonu Gölköy İlköğretmen Okulu’na Müdür olarak gitmiş. Kazım Ermiş arkadaşımızdan edindiğim bilgilere göre, bakanlıkta şube müdürlüğü de yapmış, bu dünyadan O da ayrılmış. Hikmet Göksel Öğretmenimiz Ocak 2016 yılında, Nevin Canbazoğlu’nu 2015 yılında, Ömer Canbazoğlu 2017 yılında, Mehmet Karaman Mart 2015’de, Salih Ziya Büyükaksoy Aralık 1989’da bu dünyadan ayrılmışlar, yerleri gönüllerimizde kaldı. Diğer öğretmenlerim hakkında bilgi edinemedim.


Fotoğraflar İvriz-Der…

Share Button