10 Aralık 1958 Çarşamba…

Sabah kahvaltısının ardından gerçekleştirilen ve bir şölen havasına dönüştürülen sabah sporlarından birini daha ardımızda bırakarak sınıflarımıza gittik. Şölene dönüştürülen bu sabah etkinliklerinde hem sosyalleşiyor hem de bedenimiz aralık ayının dondurucu havasına kolaylıkla uyum sağlıyordu.

Dondurucu kış aylarının gelmesiyle birlikte, yaz aylarının yoğun atölye ve ziraat çalışmaları yerini kültür derslerine bırakmıştı. Öğleye kadar 45’er dakikalık 4 saat ve öğleden sonra da yine 4 saat olmak üzere günde 8 saat ders yapılıyordu.  Öğleye kadar olan 4 saatlik dersler Matematik, Fen Bilgisi, Sosyal Bilgiler ve Milli Güvenlik derslerine ayrılmıştı.  Öğleden sonraki derslerimiz ise Müzik, Resim. Tarım, Demircilik, Dülgerlik, Yapıcılık üzerine düzenlenmişti. Bu gün de öyle olmuştu. Öğleye kadar 2 saat matematik, 2 saat Türkçe dersimiz vardı. Öğleden sonra da 2 saat tarım, 2 saat de resim dersimiz olmuştu.

İvriz’de Birinci Sınıfa başlayan öğrenciler, ellerinin işe yatkın hale getirilmesi ve değişik teknik konularda gerekli beceriler kazanabilmeleri için çeşitli iş alanlarında çalıştırılmaktaydılar. Bu ilk yılımız, işe yatkınlık ve beceri artırım yılı olduğu kadar, bir yetenek araştırması yılı olduğu anlamına da gelmekteydi. Bu arada, biz öğrencilerin ilgi ve yetenekleri sınanmakta, hangi kolda başarılı olacağımız da gözlemlenmekteydi.

Saat 16,00’da dersler biter, saat 18,00’e kadar serbest zamanımız olurdu. Günlük çalışma programının en verimli olanı serbest çalışma saatleriydi. Bu saatlerde her öğrencinin bir işle meşgul olması gerekmekteydi. Müzik salonunda piyano, akordeon ya da mandolin çalışmaları, spor sahasında çeşitli hareketlerde bulunulması, kütüphane ya da sınıf kitaplıklarında okuma faaliyeti, kooperatif, basım ve diğer kurulların işleri hep bu saatte yapılmaktaydı.

Saat 18,00’de bir saatlik yemek öncesi etüt, akşam yemeği ve yemekten sonra tekrar bir saatlik etütle ödevlerimizi bitirmiş ve günümüzü sonlandırmış olurduk. Saat 21,00’de, nöbetçiler hariç, bütün öğrenciler yataklarına girmiş olurlardı. Kurala uyarak 1/A Sınıfı olarak biz de yataklarımıza girmiştik.

Share Button