Klasik fizikte hareket, öteleme ve dönme olmak üzere ikiye ayrılır. Ötelemede işi yapan ve enerji dönüşümlerini gerçekleştiren kuvvet ve kuvvetin türevleridir. Dönme hareketinde kuvvetin yerini, kuvvetin döndürme etkisi olan ”Moment” kavramı alır. Tork olarak da adlandırılan Moment, dönme hareketinde  iş yapar ve enerji dönüşümlerini gerçekleştirir.

Bilinen bütün basit makineler, oluşturdukları motorlar, motorlu araçlar, fabrikalar ve fabrika yapan fabrikaların çalışma ilkelerinin kökeninde moment vardır. Statik Denge olarak adlandırılan kavramların kökeninde de kuvvet ve moment birlikte devreye girerler.

Söz gelişi, içinde bulunduğunuz gökdelenin statik dengesi dendiğinde;

1) Kaymaması ya da öteleme yapmaması için, etkisinde kaldığı kuvvetlerin bileşkesi sıfır olmalıdır.

2) Devrilmemesi ya da dönmemesi için, alınan herhangi bir eksene göre momentlerin bileşkesi sıfır olmalıdır.

Görüldüğü gibi, Moment kavramı iyi bilinmesi gereken kavramlardan biridir.

Share Button