‘’Fizikçi denildiğinde insanların aklına Einstein gelir genelde, ikinci sırada gelen bir fizikçi varsa o da Feynman’dır. Ama ülkemizde çok az insan Feynman adını, onun fiziğe eşsiz katkılarını veya bilimi geniş kitlelere sevdirmek için gelmiş geçmiş bütün bilim adamlarından daha çok katkı yaptığını bilir.’’

Diyor Açık Bilim Dergisi yazarlarından kerem Kaynar. Feynman öğrencilerine, daha ilk bölümde, öncelikle şu soruyu sorar. 

“Eğer tüm bilimsel birikimimiz yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalsa ve gelecek nesillere bütün bilimsel birikimi tekrar oluşturmalarına yardımcı olacak şekilde tek bir cümle iletilecek olsa bu ne olurdu?”

Cevabı kendisi verir.

 “ Her şey atomlardan yapılmıştır –  sürekli devinim halinde olan, biraz uzaklaştıklarında birbirlerinden, birbirlerini çeken ancak sıkıştırılmaya çalıştıklarında birbirlerini iten küçük parçacıklar”

Feynman sadece bu cümleden yola çıkarak yoğunluk, basınç, kimyasal reaksiyon ve daha birçok şeyi basitçe açıklar ve dahi kaşığınıza aldığınız çorbayı soğutmak için neden üflemeniz gerektiğini de. Feynman’ın öğretim metodu bu kadar basit ve zariftir.

En temel düzeyden başlayıp adım adım daha karmaşık kavramlara geçiş yaptırır okuyucusuna/öğrencisine. Anlattığı her şeyi o kadar içselleştirmiş ve yeniden yaratmıştır ki, anlatırken çok basit ve güzel benzetmeler ile fiziksel süreçleri okuyucuya içselleştirir. Bu bölüm sonunda okuyucu artık neden atomlardan yola çıkarak insanlığın bütün bilimsel birikiminin tekrar kurulabileceğini kavramıştır artık.

Feynman Fiziğin en temel bilim dalı olduğunu öne sürer ve ‘’İŞ VE ENERJİ’’ kavramlarını iyi öğrenen öğretmen ve öğrencilerin tüm konuların %80 nini ‘’İŞ VE ENERJİ TEOREMİ’’ ile açıklanabileceğini söyler.Yine biliyoruz ki, Evren’de her şey enerji ve enerjinin sürekli dönüşümüdür. Bu durumu en iyi açıklayan belgesellerden biri Carl Sagan tarafından oluşturulan ve sunumu yapılan ”Cosmos Belgeseli”dir. Belgesel videosu URL si aşağıda verilmiştir.

Share Button