Yazılar

Paris Seine Nehri

Bundan elli altmış yıl önce hava atmak için kullanılan bir anekdot vardı. Paris seyahatinden dönmüş (daha&helliip;)