Eskişehir Odunpazarı Evleri

Eskişehir’in kısa tarihçesi

Eskişehir’in tarihçesine bakıldığında, M.Ö 4000 yılına kadar gidilebildiği görülmektedir. Bu yıllarda kentin nüfusu en yoğun dönemini yaşamaktadır. Asurlu tüccarların, ticaret hayatını canlandırdıkları bir merkez olarak karşımıza çıkmaktadır Eskişehir. Sakarya Irmağından Porsuk Çayına kadar uzanan verimli toprakları da yaşamın ve kentin kuruluşunun çok erken dönemde gerçekleşmesine neden olmuştur.

 

 M.Ö. 14. yüzyılda Hititler, Eskişehir merkezli büyük bir devlet kurmuşlar. M.Ö. 12. yüzyılda Anadolu’ya giren Frigler, Anadolu’da yayılarak; Sakarya Nehri ile Büyük Menderes arasında, yukarı bölgelerde Frigya Devletini kurmuşlar.

Friglerden sonra sırasıyla Lidyalılar, Persler, İskender İmparatorluğu, Roma İmparatorluğu ve Anadolu Selçuklularının hâkimiyetinde kalmış.Anadolu Selçukluları Eskişehir’i 1289 yılında Osman Gaziye vermişler.

 

 

En az 6 000 yıllık bir tarihi olan Eskişehir, Fatih Sultan Mehmet’in ilk yıllarına kadar Ankara Beyliğine bağlı olan Eskişehir, 1451 yılından sonra Kütahya Beylerbeyliği ‘ne bağlanmış. Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen yönetiminde en görkemli yıllarını yaşıyor. ‘’Porsuk Projesi’’ kapsamında başlattıkları peyzaj ve yenileme çalışmaları büyük ölçüde sonuçlanmış. Porsuk çayı üzerindeki eski köprülerin tamamı, Yılmaz Büyükerşen’in tasarımı ile yenilenmiş ve yeni köprüler yapılarak, köprü sayısı 24 e çıkmış.

Odunpazarı evleri

Odunpazarı evlerinin en önemli özelliği, belirli bir dönemin sosyal ve kültürel hayatını yansıtıyor olmalarıdır. Öte yandan evlerin, malzeme, teknik ve işçiliğin günümüzde kullanılmayan bir teknolojinin ürünü olması da Odunpazarı’na karakter kazandıran önemli bir mimari farklılıktır. Odunpazarı Evleri Yaşatma ve yenileme projesi çerçevesinde önemli işler başarılmış.

Evler genel olarak; arsanın tümünü kapsayan bahçesiz konutlar, yan bahçeli, arka bahçeli ve ön bahçeli konutlar olarak planlanmıştır. Evler çoğunlukla 2,kısmen 3 katlıdır. Geleneksel konutların inşa edildiği dönemdeki aile büyüklüğü ve yaşam biçimi nedeniyle evler, oldukça geniş tasarlanmıştır. Yapıların bodrum katları genelde moloz aş ve kerpiçle yapılarak üzeri sıvanmış; üst katları ise, ahşap malzemeyle yapılarak kerpiçle doldurulmuştur.

Projeyle, Odunpazarı evlerinin Safranbolu evlerine alternatif bir turizm merkezi haline getirilmesi amaçlanıyor. Geçtiğimiz yıl da hazırlanan iki projeyle 100 den fazla tarihi ev aslına uygun şekilde yenilenerek kültür turizmine kazandırılmıştır.

Avrupa’nın önde gelen finans kuruluşlarınca da örnek projeler olarak kredilendirilip, desteklenmeye değer bulunan, “Kentsel Gelişim Projeleri” ile bir bir yaşama geçirilmiş. Bir çok Avrupa kentinden daha insan merkezli bir yaklaşımla kentsel dönüşüm projeleri düzenlenmiş.

Share Button
3856 cevaplar

Yorumlar kapalı.