Yazılar

Endülüs Emevi Devleti’nin Başkenti Kurtuba

M.Ö. 2. yüzyılda Fenikeliler tarafından kurulan Kurtuba-Cordoba Müslümanların İspanya’ya gelişiyle Endülüs Emevi Devleti’nin başkenti olmuştur. (daha&helliip;)