İğneada Demirköy Longoz Ormanları

İğneada Seyahati

 

Trakya’nın bir incisi olarak bilinen İğneada, Kırklareli ili Demirköy İlçesine bağlı bir sahil beldesidir. İstanbul’a 250 km, Kırklareli’ne 97 km ve Edirne’ye 165 km uzaklıktadır. Konum olarak, Karadeniz’in en batısında, Trakya’nın ise en doğusunda, çok geniş koyu olan, Istrancalar’ın /Yıldız Dağları’nın yemyeşil uçsuz bucaksız ormanı.

İğneada Seyahati

Karadeniz’in mavisini, Meşe ormanının yeşilini harmanlamış doğa harikası bir beldedir İğneada. İnsanın yaşamı boyunca doğal güzellik adına görmek isteyebileceği yerlerden biri olup, tüm güzellikleri barındırabilen cennetten bir köşedir. Denizi, 20 kilometreden uzun ince kumlu ve altın gibi parıldayan bir sahili bulunmaktadır. Yörede yaşayanlara göre; yıllar önce Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü bir araştırma yapmış ve sahilde kumların arasında altın zerrecikleri olduğunu tespit etmiş. Ancak, işletme maliyeti çok yüksek olduğu için çıkartmıyor ve öylece bırakıyor. Yani anlayacağınız oraya giderseniz altınlar üzerinde yürüyebilir ve hatta güneşlenebilirsiniz. Kıyıda, Longoz Ormanlarının bitişiğinde Çapulcu Mehmet’in kamp yerinde huzur bulabilirsiniz. 

İğneada Seyahati

Trakya’ya yaklaşık bir milyon yıl önce geldiği tahmin edilen ilk insanlar bu bölgedeki mağaralarda yaşamışlardır. Tunç Çağı ve Demir Çağı olarak bilinen dönemlerde kalıcı konutlar inşa edilememiş ve yerleşik düzene geçilememiştir. Traklar M.Ö. 2000 yılında, Orta Asya’dan başlayan büyük kavimler göçü ile kuzeyden gelen çok büyük bir kavimdir. İsimlerini vermiş oldukları Trakya’ya geldiklerinde göçebe hayatın bırakmış, toprağa çaktıkları kazıkların aralarını çitlerle örerek ve üzerini çamurla sıvayarak inşa ettikleri evlerle yerleşik düzene geçmişlerdir. 

??neada Seyahati

Trakların bir boyu olan Thyn’ler , Thynias’ı yani İğneada’yı kurmuşlardır. M.Ö 6. ve 7.yüzyılda ise İğneada’da, ticarette ve sanatta etkin bir konuma sahip olan İyonlular yaşamışlardır. Bu dönemde İyonyalılar Karadeniz’de 90 tane koloni kurmuşlardır. Tarihsel kaynaklar, daha sonraki çağlarda yerleşimlerin Kırklareli, Vize, Pınarhisar, Lüleburgaz, Babaeski ve Pehlivanköy gibi doğal yollar üzerinde ve Midye/Kıyıköy ile İğneada gibi deniz kıyılarında görüldüğünü belirtmektedir. 

İğneada Seyahati

Denizi, gölleri, subasar ormanları, tarihi ve kültürüyle bir cazibe merkezi olan İğneada, coğrafi yalıtılmışlığı sayesinde bugüne kadar çok fazla bozulmadan korunabilmiş önemli bir doğal alana ev sahipliği yapmaktadır. Bir ekosistemler zinciri olan İğneada’da, subasar ormanlar ve yaprağını döken orman ekosistemleri, tatlı ve tuzlu su gölleri, kıyı kumulları, tatlı ve hafif tuzlu bataklıklar bir arada bulunmaktadır. Türkiye’de subasar özelliğe sahip alüvyal karakterdeki birkaç ormanlık alandan biri olan İğneada Longoz Ormanları, Avrupa’da da nadir bulunan bir ekosistemdir. 

??neada Seyahatiİğneada SeyahatiKıyıda yer alan kumullar, barındırdığı endemik bitki türleriyle İğneada’nın önemini daha da artırır. Batı Palearktiğin önemli kuş göç yolları üzerinde de bulunan bölge, gölleri, sazlık ve sulak alanları ile göçmen kuşlar için yaşamsal bir konaklama alanıdır. Dar bir alanda, birbirinden farklı ve yüksek koruma değerine sahip ekosistemlerin iç içe bulunması, bölgeyi yalnızca Avrupa ölçeğinde değil dünya ölçeğinde de önemli hale getirmektedir. Bölge dünyanın korunması gereken doğa miraslarından biri olarak değerlendirilmektedir. 13.11.2007 tarihli 26699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2007/12759 no’lu karar ile Milli Park ilan edilmiştir. 

??neada Seyahati

Uçsuz bucaksız longoz ormanları, gölleri, dereleri ve temiz havasıyla tam bir doğa harikasıdır. Mevsimsel su basar ormanları, bataklıkları, tatlı su gölleri ve kıyı kumullarını bir arada bulunduran ender ekosistemlerden biridir. Bu ekosistemde zengin sucul bitki örtüsüne sahip ve koruma altına alınmış beş göl bulunur. Erikli Gölü 43 hektar büyüklüğünde olup, yaz  aylarında denizle bağlantısı kesilen bir lagündür. 266 hektar büyüklüğündeki Mert Gölü ise Çavuşdere’nin denize döküldüğü yerde oluşmuştur. Ekosistemin en güneyinde bulunan Saka Gölü orman ve kumullar arasında bulunan 5 hektarlık küçük bir göldür. 19 hektarlık Hamam Gölü ve 10 hektarlık Pedina Gölü ise iç tarafta yer almaktadır.

İğneada Longoz Ormanları

İğneada Longoz Ormanları

??neada Seyahati??neada Seyahati

Share Button