Marathon Atina

24 Mayıs 2017 Çarşamba, Atina…

Bu gün Atina’ya bağlı bir kasaba olan Marathon’a gittik. Gittik, çünkü konaklama yerimiz Golden Coast Tatil Köyü Maraton idari birimi içinde yer aldığı gibi, Olimpiyatlardaki 40 km’ lik Maraton koşularıyla da ilişkiliydi Marathon.

M.Ö. 500 yılında Darius’un yönetimindeki Pers İmparatorluğu Anadolu’daki İyonya Şehir Devletlerini egemenliği altına almıştı. Ne var ki Antik Atina yönetiminin desteği ile Darius’a karşı ayaklanmalar oluyordu. 

Atina şehir devletine haddini bildirmek ve Pers İmparatorluğu topraklarına katmak üzere, 300 gemi ve yaklaşık 50 000 kişilik bir ordu ile Marathon körfezinden çıkarma yapan Pers Ordusu kuvvetleri Marathon Ovasında Atina kuvvetleriyle karşılaşır.

Marothan Atina

 

M.Ö. 490 yılında gerçekleşen Maratho Savaşı’nda, Pers Ordusu sayıca çok üstün olmasına rağmen yenilir. Savaşı kazanan Atina ordusu galibiyeti acil olarak Atina’ya bildirmek için bir haberciyi yola çıkarır.  Marathon Ovasından 40 km uzaklıktaki Atina’ya hiç  durmadan koşarak ulaşan haberci, galibiyet haberini verdikten sonra, görevini tamamlamış olarak, yere yığılır ve ölür. 

Birçok tarihçiye göre Maraton Savaşı’nın Atina tarafından kazanılması Antik Yunan Uygarlığınin başlangıcı olmuştur. Atina’ya bağlı bir idari birim olan Maraton kasabasının önemi bu tarihi bilgiden kaynaklanmakta.  

Kasaba iki katlı binalardan oluşmaktadır. Adeta bir yavaş şehir havası vardır.  Biraz da köy havası katabiliriz. Yarım saatte gezdik bu tarihi kasabayı…

Share Button