Yazılar

İstanbul Düş Bahçelerinden biri Hıdiv Kasrı

  Hıdiv, Osmanlı Padişahı Abdülaziz zamanında (1861 – 1876) Mısır valilerine verilen unvandır. 1867 yılında (daha&helliip;)