İstanbul Pera Müzesi – Oryantalist Resim Koleksiyonu

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi’ndeki Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi’ni gezerken karşılaştığım Oryantalist Resim Koleksiyonu beni geçmiş günlere götürdü. 2013 yılında Sakıp Sabancı Müzesi’nde gezdiğim ‘’Oryantalizmin 1001 Yüzü’’ sergisi ile bir zamanlar İstanbul’un Avrupa’ya açılan kapısı olan Sirkeci Garı’ndaki ‘’Orient Express’’ yazısını anımsadım. Oryantalizm üzerine biraz araştırma yapmıştım.

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

Oryantalizm ya da diğer adlarıyla  Şarkiyatçılık,  Şarkiyat;  Yakın  ve Uzak Doğu toplum ve kültürleri, dilleri ve halklarının incelendiği batı kökenli ve batı merkezli araştırma alanlarının tümüne verilen ortak ad olarak tanımlanıyor. Kelimenin Latince tabanlı diğer dillerde karşılığı “orientalism”dir. Kökeni ise güneşin doğuşunu ifade eden Latince  oriens sözcüğüne dayanmaktadır. Coğrafi anlamda doğuyu göstermekte kullanılmıştır.

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

Suna ve İnan Kıraç Vakfı’nın, konusunda ülkemizin en zengin koleksiyonlarından biri olan Oryantalist Resim Koleksiyonu, 17. yüzyıldan 20. yüzyıl başlarına uzanan bir dönemde, Avrupalı ressamların özellikle Osmanlı dünyasını ve Türkiye coğrafyasını betimleyen eserlerinin yanı sıra, Osmanlı sanatçılarının bu dönemdeki karşılıklı etkileşimini yansıtan eserlerini de barındırmaktadır.

Kaplumbağa Terbiyecisi-Osman Hamdi Bey

Kaplumbağa Terbiyecisi-Osman Hamdi Bey

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

İmparatorluğun son iki yüzyılından geniş bir görsel panorama sunan bu koleksiyonda Osman Hamdi Bey’in yapıtları ve ünlü “Kaplumbağa Terbiyecisi” tablosu da yer almaktadır. Oryantalist sanatın Osmanlı eksenli bu çok özel kesitine yönelmiş olmasıyla da ayrıcalıklı bir yere sahip olan Koleksiyon, Pera Müzesi’nin Sevgi ve Erdoğan Gönül Galerisi’nde açılan uzun dönemli tematik sergiler aracılığıyla kamuoyuyla paylaşılmaktadır.

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

Pera Müzesi İstanbul

Share Button