Yazılar

Bodrum ve Halikarnas Balıkçısı

Bodrum Muğla Bodrum’la özleşmiş olan Halikarnas Balıkçısı Cevat Şakir Kabaağaçlı’yı 1968’li yıllarda kitaplarıyla tanımıştım.  Paris (daha&helliip;)