İzmir Konak Meydanı ve Kemeraltı

KONAK VE KEMERALTI

Kısaca İzmir

İzmir İlinden söz edildiğinde ilk aklıma gelenler; İzmir Fuarı, Kordon Boyu ve Konak Meydanı’dır. Meydan ve çevresini oluşturan alanın en önemli yapısı hiç kuşkusuz İzmir Hükümet Konağı’dır. Konak; ayrıca Saat Kulesi, Belediye Sarayı, Vapur İskelesi, Yalı Camii, Ankara Palas, Anafartalar Caddesi girişi, Askeri Kıraathane, Milli Kütüphane ve günümüze kadar ulaşabilmiş ya da geçmişin anıları içinde kalmış birçok mekânı barındırmış bir semttir.

1980 li yıllarda İzmir Fuarına gitmek, görmek ve gezmek bir ayrıcalık olarak görülürdü. Önemli devlet kuruluşları ve özel sektör kuruluşlarının yanı sıra yüzlerce yabancı katılımcılar da İzmir Fuarı’nda boy gösterirlerdi. İzmir Fuarı’nı, değişik yıllarda birkaç kez gezip gördüm. Bu yıllarda eski önemini kaybetti. Çünkü başta İstanbul olmak üzere, Türkiye’nin onlarca kentinde, oldukça özendirici ve uluslar arası standartlarda fuarlar düzenleniyor.

Fuar gezildikten sonra da, dizlerinizde derman kalmışsa, Kordon Boyu’nda yürünür ve meydandaki Saat Kulesi’nin altına gidilirdi.İzmir’in tarihçesinden de kısaca söz etmeliyim. Hitit Devleti’nin çöküşüne ve Troya’nın yıkılışına rastlayan M.Ö.1200 yıllarında, İzmir kenti yepyeni bir uygarlık değişimine sahne olmuş. İzmir M.Ö.1102–1050 yıllarında Aiol, M.Ö.800 yıllarında Kolophan’dan gelen İyonların egemenliğine girmiş.  

İşte bundan sonraki 7.ve 8. Yüzyıllar İzmir’in en parlak ve görkemli bir dönemini oluşturmuş. Homeros’un İzmir’de yaşadığı yıllar bu döneme rastlar. Tarihçi Pausanias 23. Olimpiyatlarda Boks’ta birinci gelen İzmirli Onomastos’tan söz ederken, İzmir’in daha o yıllarda İyonya Federasyonu’na girmiş olduğunu bildirir. Bu da 688 yıllarına isabet etmektedir.”İyonya Federasyonu” çeşitli kent devletçiklerinin bir araya gelerek oluşturduğu birer siyasal ve dini birliktir.

12 kentin oluşturduğu bu birliğe daha sonra İzmir de dâhil edilmiş. Bu birliğe bağlı kentleri şöyledir: Phokaia(Foça), Ephesos(Efes), Miletos (Milet),Kolophon, Teos, Klazomenai (Klizman), Erythrai (Ildır), Priene, Chios (Sakız), Sisam (Samos), Myus ve İzmir (Smyrna) dir. Bu kentler içinde en zengini ve mutlusu, giderek İzmir olmuştur. Uzak Asya’ya uzanan İpek Yolu’nun denize açıldığı yerdeki İzmir, bölge ticaretini ve kültürel yaşamını elinde tutuyordu.

Asya Ana Tanrıça Tapınma Ayini’ni ve Apaturia Festivalleri’ni düzenleme hakkı İzmir’indi. Delos Adası’nda yapılan Geleneksel Apollon Törenleri’nde İzmir’e delegasyon imtiyazı verildi. Antikçağın birçok yazarı, o dönemdeki Smyrna’nın baş döndürücü güzelliğini anlata anlata bitiremezler. Homeros’un bu dönemde İzmir’de yetişmesi bir tesadüf değildir.

Konak Meydanı

Son yıllarda İzmir’de; İzmir Konak Meydanı ve saat kulesi ile Kemeraltı en popüler mekânlar arasında yer alıyor. İzmir’e gelen yerli ve yabancı turistlerin ilk uğradıkları yerlerden biri Konak Meydanı’dır. Konak Meydanı’na gelip de saat kulesi altında fotoğraf çektirmeyen yoktur. Ben de fotoğraf çektirenler kervanına katılmak için 3 Ekim 2011 Pazartesi günü kendimi Konak Meydanı’nda buldum.

Konak Meydanı’nın yer aldığı Konak İlçesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi sınırları içerisinde yer alan merkez ilçedir. Kuzeyinde İzmir Körfezi ve Bayraklı, doğusunda Bornova, güneyinde Karabağlar ve batısında Balçova ilçeleri bulunmaktadır. Konak, İzmir’in kültür, sanat ve eğlence merkezi olması nedeniyle yerli ve yabancı tüm turistlerin uğrak yeri durumundadır. Özellikle Kemeraltı Çarşısı İlçe ekonomisine ve İzmir’in tanıtımına önemli katkılar yapar.

Yine Konak ilçesinde bulunan antik Smyrna kentinin Romalılardan kalma Agora ören yeri turistlerin ziyaretine açıktır. Konak, ayrıca başta Karşıyaka olmak üzere, İzmir’in diğer iskeleleri ile denizden bağlantıyı sağlayan Konak İskelesi ve Konak Meydanı ile de ünlüdür. Konak sahil yolu, yürüyüş parkurları özellikle hafta sonları bütün İzmirlilerle dolup taşar. Konak, İzmir’in yönetsel, sanatsal, kültürel ve ticari merkezidir.

Ticari merkez olmanın yanı sıra, ruhani yönü de dikkate alınmıştır. Konak Meydanı’nda, çinileri ve sekizgen planıyla dikkatleri çeken, İzmir’in en zarif camilerinden Yalı (Konak) Camii, Mehmet Paşa kızı Ayşe Hatun tarafından 18.yüzyılda yaptırılmıştır. Sekizgen planlı caminin mimarisinde kesme taş kullanılmıştır. Harim ile dış cephelerde yer alan çiniler, 19. yüzyıl Kütahya çini geleneğinin en güzel örneklerini yansıtmaktadır.

Konak Meydanı İzmir’in kalbi ve merkezidir. Hem İzmir’in yönetim merkezi olması hem de İzmir’in hemen her yerine buradan ulaşılabilmesi Konak’ı bu anlamda oldukça önemli yapan özelliklerdir.İlk Çağ İzmir’inde bu alanın bulunduğu yer iç limanın bir bölümüdür. Günümüz Konak Meydanı’nın güney-batı yönündeki bir noktadan başlayan iç liman, geniş bir kavis çizer. Hisar Camisi’nin bulunduğu bölgede, TBMM Egemenlik Evi’nin bulunduğu noktada son bulur.  İlk Çağ İzmir’inde iç limanın bir bölümü olan mekân 1402 yılında, Timurlenk’in İzmir’i kuşatmasında engel olarak görülmüştür. Kuşatmanın başarıya ulaşabilmesi için önemli bir bölümü Kadifekale’den getirilen taşlarla doldurulmuştur. Savunmasız hale gelen İzmir’in fethi kolaylaşmış ve amaca ulaşılmıştır. Donraki yıllarda denizi doldurma işlemi sürmüş ve doldurulan bu mekânlarda Konak Meydanı ile Kemeraltı Çarşısı yer almıştır. Kemeraltı Çarşı’sının bir S çizmesinin nedeni, başlangıçtaki yapılaşmanın iç deniz çevresinde gerçekleşmiş olmasındandır.  

 

Konak Meydanı Saat Kulesi

Yerli ve yabancı turistlerin, altında fotoğraf çektirdikleri Saat Kulesi de İzmir’in sembollerinden biridir. Konak Meydan’ının tartışmasız odak noktasıdır. Sultan II.Abdülhamid’in tahta çıkışının 25. yılında armağan olarak 1901 yılında inşa edilen kulenin mimarı M.Raymond Pere’dir. Kulede kullanılan yeşil ve pembe renkli mermer sütunlar Marsilya’dan getirtildi.

Sekizgen şekilde inşa edilen ve dört bölümden oluşan kula tabanının dar kenarlarında yer alan ve dörder küçük sütun üzerine oturan, at nalı kemerli sebillerin üçer çeşme kurnası ve ortalarında fıskiyeleri vardır.  Platform beyaz mermerden, diğer bölümler ise Denizli yakınlarından getirtilen kesme taşlar yapılmıştır. Üst bölümde, dış yüzlerde bulunan dört adet saat Alman İmparatoru II.Wilhelm tarafından armağan edilmiştir.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22 adet dişli çarktan saatin mekanizması üzerinde 1901 tarihi bulunmakta ve her biri beşer kilogramdan fazla ve çelik halatlarla bağlı iki ağırlığın haftada bir yukarı çekilmesinin sağladığı güç ile çalışmaktadır.1974 yılı depreminde yıkılan, kulenin en üstteki bölümü 1976 yılında onarım görmüştür. O tarihe kadar çalan çanı ise artık çalışmamaktadır. Saat Kulesi’nin yazıtı/kitabesi yoktur. 

Kemeraltı çarşısı

Konak Meydanı’ndaki Saat Kulesi’nin altındayken, sırtınızı denize dönerek kente bakarsanız karşınıza İzmir’in ünlü Kemeraltı Çarşı’sı çıkar. İstanbul’un Mahmutpaşa semtini andıran Kemeraltı, ‘’iğne atsan yere düşmez’’ deyimine uygun bir kalabalık tarafından gezilmektedir. Konak Meydanı’ndan başlayarak Mezarlıkbaşı semtine kadar uzanan Kemeraltı ticari işlemlerin yoğun olduğu bir çarşı olarak karşımıza çıkıyor. Fevzipaşa ve Eşrefpaşa Caddeleri çarşının kara sınırlarını oluşturuyor.

İlk Çağda İzmir Limanı, İpek Yolu’nun batı ucundaki ticaret merkeziydi. İzmir limanı, Hisar Camii’nin bulunduğu bölgeye kadar giderdi. Limanın ağzında ise, 12. yüzyılda Bizanslılar tarafından kurulan İzmir Liman Kalesi bulunmaktaydı. Kale tarafından korunan limanın sağ kıyısında ise Frenk tüccarlarının dükkânları ve limanın iç kısmında da kervansaraylar bulunurdu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İpek Yolu’nu takip eden deve kervanlarıyla İzmir Limanı’na getirilen mallar bu kervansaraylara indirilir, Ceneviz tüccarları aracılığı ile de limandan gemilere yüklenerek ihraç edilirdi.İlk Çağda bir iç liman olan Kemeraltı bölgesini, bu bölgede bulunan İzmir Liman Kalesini almak için, Yıldırım Beyazıt döneminde, Osmanlılar çeşitli saldırılar düzenlemişler, ancak başarılı olamamışlardır.

İzmir Liman Kalesi’ni düşürmek, 1402 yılında, iç limanı taşlarla doldurarak kaleyi savunmasız bırakan Timurlenk’e nasip olmuştur. 1640-1670 yıllarından sonra, iç denizin tamamen doldurulması ve yeni yerleşim yerleriyle birlikte ticarethanelerin ve kervansarayların açılması ile Kemeraltı’nın ilk çekirdeği oluşmuştur.1592 de yapılmış bulunan Hisar Camii’nin bulunduğu yerden başlatılmış olan bu yapılanmanın eski deniz kıyısı hattını günümüzdeki Anafartalar Caddesi oluşturmuştur.

Bu dönemde yapılmış yapılardan günümüze ulaşanlardan en önemlisi ‘’Kızlarağası Hanı’’dır. Sakız Adası’nın Osmanlı egemenliğine geçmesinden İran savaşlarının durdurulup, “Kasr-ı Şirin Antlaşması”na dönülmesinden sonra İpek Yolu’nun Anadolu’dan geçen bölümünün tekrar ulaşım ağına girmesi, İzmir Limanı’nın önemini artırdı. Doğudan ve Anadolu’dan İzmir’e yönelen kervanların taşıdığı malları depolamak, pazarlamak ve tüccarlar ile kervanları barındırmak için yeni han ve kervansaraylara ihtiyaç duyuldu.

Bu gereksinim üzerine 1744’te Kızlarağası Hacı Beşir Ağa tarafından inşa ettirilen ve uzun yıllar İzmir’de önemli bir boşluğu dolduran Kızlarağası Hanı, 1993 yılında aslına uygun olarak yenilenip, turistik çarşı olarak hizmete girmiş. Orta avlusunda öğle yemeği veren lokantalar var, yazın serin bir yer. İçi turistik eşya satıcıları ağırlıklı dükkânlarla dolmuş. Bir zamanların ünlü hanı yeniden hayata dönmüş.

Osmanlı mimarisinin günümüze gelen İzmir’deki nadir eserlerinden Kızlarağası Hanı, hemen her ‘uzun mesafe hanı’nda olduğu gibi iki katlıydı. Üst katta, galeriye açılan odalarda yatmak isteyenler kalır, zemin katta ise yükleriyle develer, tüccarlar ve hizmetkarların kalabileceği odalar, malların boşaltıldığı ve pazarlandığı dükkanlar ile pazarlık yapan insanlar bulunurdu. Zaman içinde bu bölgede yerleşim gelişmiş, hanlar, hamamlar, camiler, kiliseler, havralar, şadırvanlar inşa edilmiştir. Bölge, bir ticaret merkezi olarak gelişmiştir.

Kemeraltı Çarşısı ilk yıllarında üzeri tonoz ve kiremit örtülü, sokakları kapsayan bir kapalı çarşı görünümünde idi. Çarşı 19. yüzyılın sonlarına kadar bu özelliğini korumuştur. Kemeraltı Çarşısı’nda halen tarihten süzülüp bozulmadan günümüze kadar gelen bir düzen ve yapı vardır. Tarihi mekânları görülmeye değerdir. Kaynaklar, çarşının ismini; ana caddeyi boydan boya aralıklarla süsleyen ‘arasta’ adı verilen kemerlerden aldığını bildiriyor. 

İzmir Kordonboyu

Şiirlere, şarkılara konu olan İzmir’in ünlü Kordon Boyu, günün her saatinde cıvıldaşan, capcanlı bir mekândır. Büyükşehir Belediyesi’nin gerçekleştirdiği çevre düzenlemesi ve yürürlüğe koyduğu “Kordon Yönetmeliği” ile bu ünlü mekân İzmir’in en önemli, saygın ve aranılan mekânı haline geldi. Temizlenmeye, rengi maviye dönmeye başlayan Körfez ile birlikte artık Kordonboyu daha bir yaşanılası oldu.

 

Kordonboyu, İzmir’in sahil gezi yoludur. Yol boyunca lokantalar, cafeler, publar, biracılar ve ünlü markaların mağazaları sıralanır. Kaldırımlara konulan masalarda lezzet duraklarına rastlanır. Lezzet duraklarında balığın her çeşidinin yanında rokası, teresi, maydanozu ile bol yeşillikleri ve salataları olur. Kalamar, tekir, barbun en çok tercih edilenlerdir. Yazın, akşamüzeri bir de imbat esmeye başlayınca ortalığı tatlı bir serinlik kaplar.

Bütün bunlara bir de Ege’nin masmavi denizi ile denizdeki şehir hatları vapurlarının siluetlerini eklerseniz, keyfiniz katmerleşir. Eski yıllarda rengârenk pastel renkleriyle boy gösteren faytonlar olurdu. Genç sevgililer ve yeni evlilerin kordon sefası yaptıkları faytonlardan yalnız bir tane görebildim. Eskiden onlarca fayton birbirini izler ve çok hoş bir görüntü oluştururdu.

 Kaynaklar:

 1) Konak Belediyesi İnternet Sitesi (Yaşar Aksoy ve Yaşar Ürük)

2) Vikipedi

3) İzmir Büyükşehir Belediyesi internet

Share Button
2284 cevaplar

Yorumlar kapalı.